Taktika

rozlišovacia stránka

Taktika (fr. tactique < gr. taktiké – umenie usporiadania a rozmiestnenia) môže byť:

  • všeobecne: postup (najmä vo vedení či riadení boja alebo podobných situáciách) premyslený ohľadom účelnosti a dosiahnutia vytýčeného cieľa/optimálneho výsledku
  • vo vojenstve aj: teória a prax prípravy, spôsobu a vedenia ozbrojeného boja jednotiek, útvarov a zväzkov ozbrojených síl, druhov vojsk a špeciálnych vojsk, súčasť vojenského umenia, pozri vojenská taktika
  • v športe: pozri taktika (šport)
  • v politike: umenie riadiť politickú činnosť zameranú na dosiahnutie určitých čiastkových cieľov, pozri taktika (politika)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.