Taktika motti

Taktika motti (fínsky mottisota) je špecifická bojová taktika vyvinutá fínskou armádou pre boj v neprehľadnom teréne so zlým stavom komunikácií. Bola úspešne aplikovaná počas bojov s Červenou armádou za Zimnej vojny a v prvej fáze Pokračovacej vojny.

Pôvod menaUpraviť

Motti označuje vo fínčine hromadu zrúbaného dreva pripraveného na spracovanie a odvoz. Vo vojenskom žargóne označuje obkľúčené enklávy nepriateľov, ktoré taktika motti prechodne produkuje.

Opis taktikyUpraviť

Daná taktika sa ideálne hodí na ťažko priechodný terén, kde neexistencia komunikácií nepripúšťa plné rozvinutie nepriateľa a dostatočné zabezpečenie jeho pozície a krídel. Ráta sa s tým, že nepriateľ sa počas postupu vpred roztiahne pozdĺž komunikácie a že sa jeho postup nakoniec na vhodnom mieste podarí zastaviť. Potom prichádza protiúder, počas ktorého fínska armáda využije svoju vysokú mobilitu v ťažkom teréne. Za ideálny bol považovaný nočný protiúder, kedy jednotky Sissi prenikli pomedzi opevnené defenzívne posty nepriateľa, zlikvidovali hliadky a infiltrovali kľúčové pozície. Nasledoval zdrvujúci útok, ktorého výsledkom bolo rozbitie útvaru nepriateľa do jednotlivých enkláv. Potom nasledovala ich postupná likvidácia.

Historické príkladyUpraviť

Za učebnicový príklad aplikácie taktiky motti je považované zničenie elitnej 44. divízie Červenej armády v bitke o Suomussalmi a niektoré časti bitiek v roku 1941 pri ofenzíve v Ladožskej a Východnej Karélii a na Karelskej úžine.

Ďalej bola táto taktika úspešne použitá a dokončená v decembrových a januárových bojoch Zimnej vojny na severnom brehu Ladožského jazera, aj keď tu už nemôžeme hovoriť o učebnicovej ukážke, lebo taktika motti predpokladá zničenie enkláv bezprostredne po ich vytvorení – t. j. počas niekoľkých dní, zatiaľ čo tu sa ich likvidácia pretiahla na týždne, čo bolo spôsobené jednak nedostatkom mužov a ťažkých zbraní na fínskej strane, jednak tým, že rozbitie nepriateľských kolón nebolo ideálne a niektoré enklávy boli príliš veľké. Likvidácia väčšej časti z nich tak bola odložená s cieľom oslabiť ich v mraze a vyhladovať.

Príkladom nie celkom úspešnej, respektive nedokončenej taktiky motti je bitka v sektore Kuhmo, kde sa elitnú 54. divíziu Červené armády podarilo obkľúčiť, ale rozbitie jej útvaru bolo nedostatočné a nepodarilo sa dosiahnuť jej úplné zničenie. Je potrebné dodať, že situácia tu bola komplikovaná sovietskymi posilami, ktoré neumožnili Fínom uvoľniť pre likvidáciu obklúčeného nepriateľa dostatočne silné jednotky.