Tautológia (rétorika)

Tautológia je v rétorike opakovanie toho istého výrazu s úmyslom sugestívnejšie poukázať na niečo.

PríkladUpraviť

  • Nie a nie prísť na spôsob riešenia.
  • Nenašiel sa jeden jediný kto by na to prišiel.

DilógiaUpraviť

Dilógia je druh tautológie, v ktorej sa opakuje to isté slovo v rovnakom gramatickom tvare, napríklad: Osud je osud. Múdry aj múdry ostane. Istota je istota.