Teórie vedenia

Teórie vedenia či modely vedenia sú teórie/modely zaoberajúce sa vedením ľudí či už deskriptívne (len opisujú existujúce štýly vedenia, vlastnosti nadriadených a podobne) alebo aj preskriptívne (uvádzajú, aké štýly vedenia sú najefektívnejšie či vhodné). Takmer všetky možno označiť aj ako teórie štýlu vedenia, v užšom zmysle slova nazývame teóriami štýlu vedenia len teórie zamerané na správanie nadriadeného.

Teórie (štýlu) vedenia delíme takto: