Tečenie materiálu alebo tečenie alebo creep (z angl. creep) je termín, ktorý sa používa v materiálovej vede na opis javu časovo závislej plastickej deformácie materiálov. Je charakterizovaný pomalou plastickou deformáciou, ktorá prebieha aj pod medzou sklzu daného materiálu. Jav tečenia je dôležitý obzvlášť pri projektovaní súčiastok dlhodobo vystavených vysokým teplotám pri aplikovanom silovom zaťažení.

Mechanické porušenie kovov
Korózia · Tečenie · Únava
z  d  u

Proces creepovej deformácie

upraviť
 
Obr. 1 Creepová krivka

Creep pozostáva z troch štádií (pozri obrázok). V primárnom štádiu creepovej deformácie dochádza k postupnému poklesu rýchlosti deformácie, v sekundárnom štádiu dosahuje minimálnu rýchlosť - toto štádium je zvyčajne najdlhšie a trvá aj niekoľko rokov. Terciárne štádium creepu je charakterizované exponenciálnym rastom rýchlosti a konči lomom. Kvôli redukcii nosného prierezu sa zvyšok súčiastky prakticky dolomí silovým lomom. Najdôležitejšie je sekundárne štádium creepu, keďže práve v tomto štádiu je exponovaná súčiastka vystavená prakticky počas celej svojej životnosti. Práve preto sa súčiastky dimenzujú (explicitne alebo implicitne) na základe rýchlosti deformácie v tomto štádiu. Rýchlosť creepovej deformácie je v tomto štádiu ako vidno z obrázku, konštantná.