Ako temné storočie (lat. saeculum obscurum) sa označuje obdobie raného stredoveku, zhruba od konca 9. storočia do začiatku 11. storočia, zhruba vymedzené koncom karolínskej renesancie (880) a začiatkom gregoriánskej reformy (1046).

Udalosti upraviť

V tomto období sa vďaka rozpadu ríše Karola Veľkého začali boje o moc v kresťanskej Európe a pápežstvo sa dostalo do závislosti od rímskej šľachty. Úpadok pápežstva v tomto období sa uznáva ako jeden z významných dôvodov, ktoré viedli k Východnej schizme medzi pravoslávnym a rímskym kresťanstvom. Po ňom nastalo definitívne rozštiepenie európskeho Západu a Východu.

Termín upraviť

Termín saeculum obscurum použil historik a vrchný vatikánsky knihovník Caesar Baronius vo svojom diele Annales ecclesiastici (1588).