Teran (z angl. terrane) je v geológii označenie pre fragment kontinentálnej kôry, ktorý vznikal, alebo bol oddelený z inej tektonickej platne a akreovaný na odlišnú platňu. Terany sa odlišujú od okolitých tektonických celkov svojou tektonometamorfnou históriou a výrazným zlomovým obmedzením.[1] Môžu dosahovať veľkosť od stoviek po tisíce štvorcových kilometrov a bežne môžu byť chápané ako samostatné mikroplatne. Na rozdiel od kontinentálnych platní alebo fragmentov, ktoré sú vždy ohraničené jedným alebo viacerými oceánmi, terany sú ohraničené výraznými štruktúrnymi diskontinuitami.[2] Bežne bývajú obmedzené smerne posuvnými (strike-slip) zlomami, ktoré sa vyvinuli v dôsledku ich odlišnej reológie a správania sa vzhľadom k okolitým odlišným tektonickým jednotkám. Sú to väčšinou o fragmenty bývalých riftov, vulkanických oblúkov či menších celkov kontinentálnej kôry.

Terany sú obvykle klasifikované na základe toho, či sú exotické alebo príbuzné vzhľadom na priľahlú kontinentálnu oblasť[3].

Exotický alebo allochtónny teran je blok, ktorý bol pričlenený a pohyboval sa k priľahlému kontinentu zo vzdialenej oblasti. Na základe výskumu paleomagnetických vlastností hornín boli rozpoznané terany, ktorých severojužný komponent pohybu dosahoval rádovo tisíce kilometrov a ktoré prekonali rotáciu až do 60°.

Inokedy je alochtónny teran chápaný ako fragment, ktorého premiestnenie možno presne dokumentovať. Vždy pritom ide o významný posun.[4]

Akrečný teran je taký, ktorý bol pripojený (v súvislosti s teranmi sa niekedy používa termín sutúrovaný) k inému väčšiemu kontinentálnemu bloku. (Je síce alochtónny ale nie nevyhnutne exotický.) Mnohé oblasti môžu ale aj nemusia byť skutočnými (samostatnými) teranmi a názory na ich stavbu sa často veľmi líšia. Ak existuje takáto neistota, môžu byť označené ako podozrivý teran (angl. suspect terrane). Tento termín bol zavedený na západnom pobreží USA, kde nebolo jasné paleogeografické postavenie niektorých zón vzhľadom na Severoamerický kontinent.[4]

Termín má anglosaský pôvod. Zavedený bol geológmi, ktorí uskutočňovali výskum na západe USA. Veľmi intenzívne používaný bol hlavne v 80. rokoch. Termín ako taký sa uplatňuje prevažne pri výskume orogénnych oblastí Andského typu. Všeobecne je tento termín chápaný rozporne, pretože rôzne typy teranov sú chápané ako deskriptívne a iné ako genetické pojmy a preto pojmy teran, akrečný teran či tektonostratigrafický teran nie sú synonymné.[4] V Západných Karpatoch zaviedli teranovú terminológiu Vozárová a Vozár[5][6]. Za teran v rámci Západných Karpát môže byť považovaný blok Tisia[7].

Referencie upraviť

  1. Terrane [online]. University of British Columbia, [cit. 2009-12-15]. Dostupné online. Archivované 2004-12-12 z originálu. (anglický)
  2. Cocks, L.R.M., 2005: Terranes Overview. in Selley, R.C., Cocks, L.R.M., Plimer, I.R., (Editors) 2005: Encyclopedia of Geology. Volume 5, Elsevier, Amsterdam, s. 455-459
  3. Kearey, P., Klepeis, K.A., Vine, J.F., 2009: Global Tectonics. 3rd Edition, Wiley-Blackwell, Chichester, 496 s.
  4. a b c Grecula, P., 1992: Teran, akrečný teran, teranový koncept. Mineralia Slovaca, 24, s. 329-331
  5. Vozárová, A., Vozár, J., 1996: Terranes of West Carpathians - North Pannonian Domain. Slovak Geological Magazine, s. 65-84
  6. Vozár, J., Ebner, F., Vozárová, A., Haas, J., Kovács, S., Sudar, M., Bielik, M., Péró, C., 2010: Variscan and Alpine terranes of the Circum-Pannonian Region. Archivované 2014-04-17 na Wayback Machine Slovak Academy of Sciences, Geological Institute, Bratislava, 233 s.
  7. Kovács, S., Haas, J., Csázár, G., Szederkényi, T., Buda, G., Nagymarosy, A., 2000: Tectonostratigraphic terranes in the pre-Neogene basement of the Hungarian part of the Pannonian area. Acta Geologica Hungarica, 43, 3, s. 225-328

Externé odkazy upraviť