Semenník (anatómia)

(Presmerované z Testes)

Semenník alebo testis (lat. testis, didymus, testiculus, spermarium, gr. orchis, didymis) je zárodočná žľaza živočíchov, v ktorej sa tvoria rozmnožovacie bunky (sparmatozoá, spermie a pod.).

Semenník

Semenník človeka

upraviť

Semenník je párová žľaza uložená v dolnej časti mieška. Patrí k vnútorným pohlavným orgánom. Má sploštený tvar, pri pohľade zboku je oválny. Priemerná dĺžka 4,5 cm, šírka 3 cm a hrúbka 2 cm, váži 25 až 30 gramov.

Semenník je zavesený na semennom povrazci (ľavý semenník je nižšie ako pravý), ktorý prebieha po jeho zadnom okraji. Semenník je tvorený z parenchýmu, ktorý je pokrytý väzivovou blanou - belavým obalom semenníka (tunica albuginea), z ktorého odstupujú k zadnému okraju lúčovito idúce priehradky (septula testis), ktoré rozdeľujú semenník na lalôčiky semenníka (lobuli testis). Počet lalôčikov kolíše od 100 do 250 a ich tvar je kužeľovitý. Lalôčiky obsahujú stočené semenotvorné kanáliky (tubuli seminiferi contorti). Každý lalôčik obsahuje semenotvorný epitel, z ktorého vznikajú spermatozoidy. Pri zadnom obvode semenníka sa 3–4 semennotvorné kanáliky navzájom spájajú a vytvárajú sieť semenníka (rete testis). Z tejto siete vystupuje až 18 vývodov semenníka (ductuli efferens testis), ktoré sa vnárajú do hlavy nadsemenníka. V stenách semenotvorných kanálikov sú nezrelé pohlavné bunky čiže spermie, ktoré sa uvoľňujú a sú zatlačované do nadsemenníkov.