Texaská republika bol nezávislý štát v Severnej Amerike medzi Spojenými štátmi a Mexikom, ktorý existoval v rokoch 18361845. Vznikol ako republika, ktorá sa odtrhla od Mexika v dôsledku Texaskej revolúcie. Štát vyhlásil hranice, ktoré zahŕňali oblasť, ktorá dnes celá leží v súčasnom americkom štáte Texas, ako aj časti súčasných štátov Nové Mexiko, Oklahoma, Kansas, Colorado a Wyoming založené na zmluvách Velasco medzi novovytvorenou republikou a Mexikom. Východná hranica so Spojenými štátmi bola definovaná zmluvou Adams-Onís medzi Spojenými štátmi a Španielskom v roku 1819. Južná a najzápadnejšia hranica s Mexikom bola sporná počas celej existencie republiky, pričom Texas vyhlasoval, že hranicou je Rio Grande, zatiaľ čo Mexiko za hranicu považovalo rieku Nueces. Tento spor sa neskôr stal dôvodom vypuknutia mexicko-americkej vojny po anexii Texasu.

Poloha republiky