Timaios (starogr. Τίμαιος – Timaios) bol olympijský víťaz súťaže trubačov v roku 396 pred Kr.[1]

Timaios z Élidy zvíťazil na 96. olympijských hrách v roku 396 pred Kr. v novej disciplíne, a to v súťaži trubačov.[1][2] V Olympii sa pôvodne v prvý deň hier hneď po prísahe športovcov vyhotovil oficiálny zoznam pretekárov, ktorý uvádzal ich mená, mená otcov, mená domovských miest (krajín) a názov disciplíny. Tento zoznam zaznamenaný na bielej vápencovej doske potom hellanodikovia vystavili pred bránu Búleutéria. Vystavením dosky sa prvý deň hier oficiálne skončil.[3]

Od roku 396 pred Kr. sa po prísahe konala súťaž trubačov a hlásateľov, ktorej víťaz mal právo asistovať hellanodikom pri hrách a hlavne oznamovať mená pretekárov a víťazov. Z olympijských hier je známy len jediný prípad (práve z týchto hier), keď sa odovzdávali dve ceny, t. j. osobitne pre trubača i hlásateľa.[3]

Referencie a bibliografia upraviť

  1. a b Mark Golden. Sport in the ancient world from A to Z. London : Taylor & Francis, 2003. ISBN 0-203-49732-5. S. 165.
  2. Eusebios, Kronika 2,193.[1]
  3. a b Vojtech Zamarovský. Vzkriesenie Olympie. Bratislava : Šport, 1986. 77-043-86. S. 127.

Pozri aj upraviť