Toliarsky potok je potok v hornom Turci, v južnej časti okresu Turčianske Teplice. Je to pravostranný prítok Turca, má dĺžku 2,3 km a je tokom IV. rádu.

Toliarsky potok
Dĺžka toku 2,3 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku IV.
Povodie Turiec
Prameň Na piesku, Kremnické vrchy
Ústie Turiec, Dolný Turček
Hydrologické poradie 4-21-05-028
Číslo recipienta 4-21-05-7745

PrameňUpraviť

Pramení v Kremnických vrchoch, v podcelku Flochovský chrbát, východne od kóty 902,3 m v oblasti Na piesku, v nadmorskej výške približne 900 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie na krátkom úseku najprv na západ, potom sa stáča na juhojuhozápad a preteká Toliarskou dolinou. Následne vytvára oblúk prehnutý na západ a na dolnom toku pokračuje juhozápadným smerom. Napokon podteká železničnú trať č. 171, preteká intravilánom Dolného Turčeka a podteká aj štátnu cestu č. 65. Severne od stredu Dolného Turčeka ústi v nadmorskej výške cca 648 m n. m. do Turca. Nepriberá žiadne prítoky.