Toolchain je súbor počítačových programov (nástrojov alebo utilít), ktoré sa používajú na vytvorenie produktu, napríklad iného počítačového programu alebo súbory programov. Nástroje môžu byť použité reťazovo, teda výstup každého nástroja sa môže stať vstupom iného programu.

Jednoduchý vývojový toolchain môže pozostávať z textového editora na zápis zdrojového kódu, prekladača a linkera na transformáciu zdrojového kódu na spustiteľný program, a knižníc, ktoré poskytujú rozhrania operačného systému.

Zložité programy, ako napríklad počítačové hry, potrebujú aj nástroje na tvorbu zvukových efektov, hudby, textúr, trojrozmerných modelov a animácií a ďalšie nástroje na skombinovanie týchto prostriedkov do konečného produktu.

Pozri ajUpraviť