Tovarový obeh alebo obeh tovaru je obeh, ktorý je procesom tovarovej výmeny uskutočňovanej prostredníctvom peňazí, a ktorý v podmienkach tovarovej výroby slúži ako spojovací článok medzi výrobou a spotrebou (na rozdiel od naturálnej výmeny); v rozvinutom tovarovom obehu tuto funkciu plní vnútorný obchod a zahraničný obchod.

Tovarový obeh je forma výmeny produktov práce na ich ceste od výrobcu k spotrebiteľovi prostredníctvom peňazí, t. j. premeny tovaru na peniaze a peňazí na tovar cestou aktov kúpy a predaja a s tým spojené rozdeľovanie tovarov ako úžitkových hodnôt (na rozdiel od priamej výmeny).

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.