Transcendentálna meditácia

Transcendentálna meditácia je technika celkového uvoľnenia zameraná na ducha a spočívajúca v odpútaní sa od zmyslových a pohybových podnetov, pričom sa meditujúci v priebehu koncentrácie na určité slová (mantry) dostáva až do stavu zmeneného vedomia.

Techniku transcendentálnej meditácie vypracoval Mahariši Mahéš Jógí v Indii r.1958. Pomocou opakovania slovných formuliek, ktoré sa volajú mantry, sa účastníci kurzov mali naučiť uvoľniť, odpútať od reality a relaxovať v stave rozšíreného vedomia. Na rozdiel od drogového „rychlovýťahu“, táto cesta ponúkala pomalší, no prirodzenejší prechod a možnosť kontroly mysle. Táto technika sa pestuje v šesťmesačných kurzoch v Maharašiho európskej výskumnej univerzite. Ťažiskom kurzu je každodenné meditačné cvičenie, dvakrát po dvadsiatich minútach, ktoré cieľom je získavanie latentných (skrytých) schopností tvorivej inteligencie v stave najmenšieho narušenia vedomia a dosahovanie maximálnej usporiadanosti mozgových funkcií.

Meditujúci sa učí nechávať voľný priebeh významovým procesom i procesom organizmu, bez toho, že by ich hodnotil, čo má za následok vynáranie sa potlačených a deformovaných vnemov a spomienok. Toto nehodnotiace pozorovanie má viesť k silnejšej sebaakceptácii a k zvyšovaniu vedomia svojej vlastnej hodnoty. Používajú sa pritom mystické alebo jednoduché formulky slúžiace ako zvukovo myslený efekt (mantra). Stačí mantra bez významu, ako jedno- alebo viacslabičné slová - napr. óm, lom, luma, aum - bez toho, že by bolo potrebné prisudzovať osobitne káždému meditujúcemu jeho zvláštne slovo. Tieto slová sa odriekavajú v duchu, rovnomerne a plynule po dobu 15 až 20 minút. Meditujúci sa tým dostáva do stále hlbšieho uvoľnenia pri úplnej bdelosti. Ak sú významové útvary príjemné, zotrváva meditujúci pri nich, v opačnom prípade sa vracia späť k opakovaniu mantry. Meditujúci cvičenie ukončuje pozvoľným prechodom pozornosti do normálneho života.

Významné osobnosiUpraviť

Medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré absolvovali kurzy „transcendentálnej meditácie“ patria Beatles, Donovan, Mick Jagger, Mia Farrow, David Lynch, Mike Love, Clint Eastwood a iní.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.