Trifórium

Trifórium (lat. triforis) môže byť:[1][2][3][4][5]

  • forma združeného okna predeleného stĺpmi na tri oblúkové polia, pozri trifórium (okno)
  • úzka chodba, ochodza v hĺbke múra pod oknami hlavnej lode a nad arkádami bočných lodí prevažne gotických katedrál, otvorená trojitou arkatúrou do vnútra chrámu, vznikla z trifóriového okna, pozri trifóriová galéria

ReferencieUpraviť

  1. trifórium In: Slovenské slovníky [online]. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, [cit. 2020-08-16]. Dostupné online.
  2. bifórium In: Encyclopaedia Beliana. Zväzok 2. (Bell  –  Czy). Bratislava : Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, 2001. 686 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-0671-0. S. 106.
  3. triforium In: SYROVÝ, Bohuslav. Architektura oborový slovník. 2. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1972. S. 297 – 298.
  4. trifórium In: Ottova všeobecná encyklopédia M-Ž. 1. vyd. Zväzok 2. Bratislava : Agentúra Cesty, 2006. ISBN 80-969159-4-0. S. 562.
  5. triforium In: BLAŽÍČEK, Oldřich; KROPÁČEK, Jíři. Slovník pojmů z dějin umění. Praha : Odeon, 2013. ISBN 9788072991044. S. 210.
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.