Troostit je štruktúrna zložka sústavy Fe-Fe3C. Vzniká v oceli, pri nedokonalom rozpade austenitu na perlit počas chladnutia. Vytvára jemnú sieťovanú štruktúru viditeľnú iba pod silným mikroskopom.