Trsteník (prítok Oravice)

Trsteník je potok na hornej Orave, na území okresu Tvrdošín. Je to ľavostranný prítok Oravice, má dĺžku 7,8 km a je tokom V. rádu.

Trsteník
Potok
Zdrojnica Skorušinské vrchy
Ústie Oravica
Dĺžka 7,8 km
Povodie Orava
Hydrologické poradie 4-21-04-013
Číslo recipienta 4-21-04-9367
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Skorušinských vrchoch, v podcelku Skorušina, na severozápadnom svahu vrchu Javorinky (1 122,7 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 025 m n. m. V pramennej oblasti tečie najprv na severozápad, zľava priberá krátky prítok (862,3 m n. m.) zo severného svahu Bukoviny (1 023 m n. m.) a pokračuje viac-menej na sever. Z pravej strany potom priberá krátky prítok z juhozápadného svahu Ostrého vrchu (942,4 m n. m.), následne aj prítok prameniaci južne od obce Brezovica tiež sprava a prudko sa stáča na západ. Z ľavej strany ďalej priberá svoj najdlhší prítok (3,2 km) zo severozápadného svahu Bukoviny a pokračuje už v Oravskej kotline na sever až k sútoku s pravostranným prítokom od obce Brezovica. Potom sa znovu stáča západným smerom a na východnom úpätí Starých lazov (697,2 m n. m.) sa stáča a obteká celý masív zo severu. Napokon pokračuje k ústiu západným smerom, preteká okolo sústavy rybníkov na pravom brehu, tečie okrajom mesta Trstená, v blízkosti ktorého sa v nadmorskej výške cca 594 m n. m. vlieva do Oravice. Na svojom strednom toku preteká močaristým územím a výrazne meandruje.