Tuková bunka (adipocyt) sa vo väzive vyskytuje buď jednotlivo alebo v malých skupinách. Má schopnosť vytvárať a hromadiť tuk, a to buď v jednej veľkej vakuole (univakuolárne bunky), alebo v podobe množstva menších vakuol (multivakuolárne bunky). Univakuolárne tukové bunky vytvárajú biele tukové väzivo, ktoré predstavuje bežný typ tukového väziva väčšiny cicavcov. Multivakuolárne tukové bunky sú súčasťou hnedého tuku, ktorý sa vyskytuje hlavne u zimných spáčov a u mláďat cicavcov.

V minulosti boli považované za premenené fibroblasty, no zistilo sa, že nie všetky fibroblasty sú schopné premeny na tukové bunky. Pravdepodobne sa preto vyvíjajú z nediferencovaných buniek mezenchýmu.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Tuková bunka