Turón (geochronologická jednotka)

Turón je druhý najstarší chronostratigrafický stupeň oddelenia vrchnej kriedy, ktorý je datovaný do rozmedzia pred 93,9 až 89,8±0,3 Ma (miliónov rokov)[1]. Turónu predchádzal cenoman a nasledoval ho koňak.

Turón
Zaradenie
Vek vrchnej kriedy
← cenoman koňak →
Časové rozpätie turónu
(v miliónoch rokov)
Začiatok 93,5 (± 0,8)
Koniec 89,3 (± 1)
Trvanie 4,2

DefiníciaUpraviť

Turón bol definovaný francúzskym paleontológom Alcidom d'Orbigny v roku 1842. Orbigny ho pomenoval podľa mesta Tours vo francúzskom regióne Touraine, kde sa nachádza pôvodná typová lokalita. Začiatok (báza) turónu je definovaný ako miesto, kde sa prvýkrát vo stratigrafickom stĺpci objavil amonit druhu Wutinoceras devonense. Koniec turónu (báza koňaku) je definovaná ako miesto, kde sa prvýkrát objavil mäkkýš druhu Cremnoceramus rotundatus.

PodmienkyUpraviť

Rozhranie cenomanu a turónu zaznamenalo globálnu transgresiu[2] (tzv. Kriedové more) - najvyššiu hladinu svetových oceánov za posledných 600miliónov rokov, asi o 150 až 300 metrov vyššiu ako dnes (po zvyšok turónu hladina klesala). Toto obdobie tiež prinieslo anoxickú udalosť (masové vymieranie druhov v oceáne kvôli absencii kyslíka), tzv. udalosť cenomansko-turónskeho rozhrania, tiež známu ako "Bonarelliho udalosť".

DelenieUpraviť

Stupeň turón býva ďalej delený na tri podstupne: spodný, stredný a vrchný.

Západné KarpatyUpraviť

V Západných Karpatoch na Slovensku je turón zvyčajne chápaný ako obdobie presunu subtatranských príkrovov[3].

ReferencieUpraviť

  1. Cohen, K.M., Finney, S.C., Gibbard, P.L. & Fan, J.-X., 2013; doplnená) The ICS International Chronostratigraphic Chart. Episodes, 36, 199-204
  2. Haq, B. U., 2014, Cretaceous eustasy revisited. Global and Planetary Change, 113, s. 44 – 58
  3. Mišík, M., Chlupáč, I., Cicha, I., 1985, Historická a stratigrafická geológia. SPN, Bratislava, s. 570

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článkov Turonian na anglickej Wikipédii a Turon na českej Wikipédii.