Udržateľnosť

rozlišovacia stránka

Udržateľnosť môže byť:

 • vlastnosť toho, čo sa dá/môže udržať
 • skutočnosť, že sa daný systém (najmä ekologický, sociálny, ekonomický) alebo určité jeho vlastnosti dá/môže dlhodobejšie zachovať, najmä v prospech budúcich generácií
 • politicky koncept, pozri udržateľnosť (politický koncept)
 • v ekológii:
  • skutočnosť, že sa regenerovateľný prirodzený systém využíva tak, že dlhodobo zostanú zachované jeho podstatné vlastnosti a jeho stav môže dorastať prirodzeným spôsobom, synonymum: trvalá udržateľnosť, pozri trvalá udržateľnosť
  • trvalá udržateľnosť rozvoja, pozri trvalo udržateľný rozvoj
 • v architektúre: implementácia požiadaviek trvalo udržateľného rozvoja vo výstavbe, pozri udržateľnosť (architektúra)
 • v móde: móda ktorá sa zameriava pri výrobe na dodržiavanie ekologickej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti, pozri udržateľná móda
 • vo vojenstve (NATO): schopnosť jednotky udržať potrebnú úroveň bojovej sily počas doby požadovanej na dosiahnutie jej cieľov, pozri udržateľnosť (vojenstvo)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.