Ulica Československej armády

rozlišovacia stránka

Ulica Československej armády je ulica:

Jazyková poznámkaUpraviť

Po zmene pravopisu písania prvého písmena názvov ulíc v roku 1991 vyvstal zdanlivý problém, či sa to, čo sa do roku 1991 písalo „ulica Československej armády“[1], má od roku 1991 písať „Ulica Československej armády“ alebo „Ulica československej armády“ (pričom skrátený tvar tak pre tvar „Ulica Československej armády“, ako aj pre tvar „Ulica československej armády“ je vždy len „Československej armády“)[2].

Ulice s týmto menom sú spravidla pomenované buď pred rokom 1954 (teda pred rokom premenovania Československej armády na Československá ľudová armáda) alebo na počesť Československej armády ako víťazky počas druhej svetovej vojny. Napríklad v Bratislave bola dnešná Špitálska ulica svojho času premenovaná na "ulicu Československej armády" podľa „hrdinskej“ Československej armády ako víťazky vo vojne pri príležitosti 10. výročia Slovenského národného povstania. Podobne sa vyskytoval a vyskytuje názov Ulica Červenej armády, napriek tomu, že sovietska armáda sa po vojne už prestala volať Červená armáda. Výraz Československá armáda je teda v názve týchto ulíc spravidla vlastné meno a počiatočné č sa preto aj po veľkej zmene pravopisu ulíc v roku 1991 píše s veľkým Č. Vidno to mimochodom navyše aj podľa toho, že sa v roku 1991 po zmene pravopisu československý na česko-slovenský neupravil pravopis týchto ulíc na „Ulica česko-slovenskej armády“.[3][4][5][6]

Jazyková poradňa SME v jednej svojej odpovedi síce vyjadruje názor, že by sa malo písať „Ulica československej armády“, ale zdôvodňuje to chybnou a nepodloženou domnienkou, že výraz československá armáda sa tu vraj vzťahuje na obdobie po roku 1954, kedy sa armáda už oficiálne volala Československá ľudová armáda a teda výraz československá armáda už nebol vlastným menom, ale len nejakým skráteným pomenovaním.[7] Nielenže je táto domnienka chybná (pozri vyššie), ale paradoxne tento názor tá istá Jazyková poradňa popiera v inej odpovedi o rok neskôr, kde je už správne uvedené, že sa píše Ulica Československej armády a výslovne sa píše, že Československá armáda je vlastné meno.[3]

Za zmienku stojí, že pravopisne je od roku 1991 najsprávnejší tvar „Ulica Česko-slovenskej armády“[4], ale v prípadoch uvedených v tomto článku sa nepoužíva.

ReferencieUpraviť

  1. Tento konkrétny názov ulice je napríklad explicitne uvedený v Pravidlách slovenského pravopisu spred roku 1991 (napríklad vo vydaní z roku 1971 na str. 39).
  2. O zmene pravopisu písania ulíc z roku 1991 pozri vysvetlenie a zdroje v článku ulica.
  3. a b Jazyková poradňa : Ako je správne: U/ulica Pavla Mudroňa, U/ulica Francúzskych partizánov, U/ulica Volgogradská, U/ulica severná? [online]. Bratislava: Petit Press, [cit. 2019-11-20]. Dostupné online.
  4. a b ODALOŠ, P. Toponymá okresu Banská Bystrica po 17. 11.1989. In: (Poznámka: V texte uvedenom online úplne vypadla strana 341, na ktorej je takisto uvedený tvar „Ul. Československej armády“ [porovnaj Google Books]; inak je v článku používaný tvar „Ulica Česko-slovenskej armády“) [1]
  5. Geografický časopis. [s.l.] : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied., 1953. 628 s. S. 246.
  6. HORVÁTH, Vladimír. Bratislavský topografický lexikon. 1. vyd. Bratislava : Tatran, 1990. ISBN 80-222-0229-0. S. 75
  7. Jazyková poradňa : V súvislosti s názvom našej ulice som už videl tieto podoby: ulica Československej armády, Ulica Československej armády, Ulica československej armády. Ktorá podoba je správna? [online]. Bratislava: Petit Press, [cit. 2019-11-20]. Dostupné online.
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.