Ortopedické protézy Protézy horných končatín U protéz horných končatín je základnou funkciou zaistenie uchopenia. Uchopenie by malo byť vždy primerane silné, cielené, relatívne ľahké a hlavne spoľahlivé. Dôležité je aj estetické hľadisko. Nahradenie funkcie ruky protézou hornej končatiny (HK) je podstatne zložitejšie a nákladnejšie ako je tomu pri protézach dolných končatín (DK).

Klasifikácia protéz horných končatín Podľa veľkosti postihnutia

 1. protézy humerálne
 2. protézy predlakťové
 3. po exartikulácii v lakťovom kĺbe

Podľa pohonu

 1. čisto kozmetické protézy
 2. pasívne staviteľné protézy
 3. aktívne ovládateľné protézy
    1. ovládané vlastnou silou
    2. ovládané vonkajšou silou


Protéza pažná a exartikulačná v ramennom kĺbe Protéza predlakťová Protézy dolných končatín Protežovaní ľudia dnes behajú, plávajú, jazdia na bicykli a hrajú volejbal. Toto všetko je dnes mladým aktívnym ľudom dostupné. Moderné ľahké a spoľahlivé súčasti však často dovoľujú vybaviť protézou i geriatrických pacientov, ktorí už nemajú síl nazvyš a napriek tomu chcú byť nezávislí.

Protéza exoskeletárna alebo endoskeletárna - v prvom prípade prenáša hmotnosť tela pevný plášť protézy (kožené a laminátové protézy), v druhom prípade je nosným prvkom spravidla rúrka, doplnená estetickým krytím z mäkkej peny (tabelárne protézy).

Konštrukcia chodidla - musí nahradzovať dorzálnu a plantárnu flexii, ku ktorým dochádza pri prirodzenej chôdzi. Protetické chodidlá sa náhradou „hlezenního“ kĺbu nie sú príliš bežné, miesto kĺbu spravidla býva protetické chodidlo vybavené mäkkou zadnou časťou (chodidla s poddajným klinom v päte, konštrukcia SACH) alebo mäkkou časťou prednožia (konštrukcia SAFE). Posledným trendom sú tzv. energetické chodidlá, t. j. mäkké chodidla so zabudovaným systémom nekovových pier. Dobré vlastnosti týchto chodidiel sa prejavia hlavne pri „štandardnej“ dlhodobej dennej činnosti chodiaceho pacienta, kedy dobré vlastnosti týchto progresívnych chodidiel budú skutočne využité a pacientovi budú vyhovovať. Je potrebné poznať „užívateľský priestor“ klienta v čase. Pri nepravidelnom pohybe ako je napríklad práca v domácnosti sú menej vhodné.

Konštrukcia kolena - Základná funkcia každého kolenného kĺbu je spoľahlivé zablokovanie v priamej polohe pri zaťažení a uvoľnenie ohybu pri odľahčení, teda vo švihovej fáze chôdze. Zotrvačný pohyb dolnej časti protézy je riadený rôznymi mechanickými brzdami, prípadne hydraulickými či pneumatickými mechanizmami, pričom pneumatické môžu byť ešte doplnené elektrickým riadením prepúšťacích ventilov, ovládaným mikročípom v závislosti na trvaní kroku, teda na rýchlosti chôdze. Platí teda to isté, čo pre chodidla - existujú špičkové systémy pre chôdzu či beh, ktorých výhody sa pri iných typoch aktivity prakticky neprejavia. Každé technické riešenie je podriadené kategorickým požiadavkám rozmerovým a váhovým; riešenie je niekedy nákladné, ale opodstatnené.


Protéza exartikulačná v kolennom kĺbe Protéza stehenná

Myoelektrické protézy Myoelektrická protéza je motorické zariadenie, poháňané elektrinou z malého akumulátora. Umelá ruka zabezpečuje funkciu uchopenia kliešťami typu palec proti 2. a 3. prstom, s krytím kozmetickou rukavicou. Ďalej je možné zabezpečiť rotáciu v zápästí, alternatívne ovládanie flexie a extenzie motorického lakťa. Pacient ovláda protézu kontrakciou svalových skupín na amputačnom pahýli. Myoelektrické potenciály sa snímajú elektródami priloženými na koži, sú zosilené a prevádzané k servomechanizmu ovládajúceho uchopenie a rotáciu zápästia protézy.

Pred aplikáciou myoelektrickej protézy pacient musí prejsť zácvikom, spravidla v rehabilitačnom ústave. Výcvik cieleného ovládania kontrakcií svalových skupín býva náročný a vyžaduje zo strany pacienta silnú motiváciu. Až po zácviku je možné určiť, či pacient má dispozície pre tento typ protézy a či tieto postačujú len pre dvojkanálový, alebo pre štvorkanálový či dokonca proporcionálny ovládač.

Obojstranne postihnutý užívatelia sú schopní aktívne používať myoelektrickú protézu ku všetkým činnostiam dôležitým pre ich sebaobsluhu a sebestačnosť. U jednostranne amputovaných väčšina úkonov spočíva na zdravej končatine, ktorá je samozrejme oveľa obratnejšia, presnejšia a rýchlejšia.

Umelé orgány – zdroj, z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok.