United States Geological Survey

United States Geological Survey (skrátene USGS; slov.: Geologická služba Spojených štátov) je vedecká agentúra vlády Spojených štátov amerických, ktorá je súčasťou amerického ministerstva vnútra. Vedci USGS sa zaoberajú štúdiom krajiny Spojených štátov, prírodných zdrojov a nerastných surovín, ako aj prírodných hazardov, ktoré ohrozujú krajinu aj ľudí. Organizácia sa zaoberá štúdiom 4 hlavných vedných disciplín, ktorými sú biológia, geografia, geológia a hydrológia. Organizácia je teda aj americkou celoštátnou geologickou službou.

Logo United States Geological Survey

Výskum organizácie je plne hradený zo zdrojov amerického Ministerstva vnútra (U.S. Department of the Interior). USGS zamestnáva asi 8623 ľudí.[1] Hlavné orgány USGS sídla v meste Reston v štáte Virgínia. Ďalšie väčšie zariadenia sa nachádzajú blízko mesta Lakewood v štáte Colorado a v Denver Federal Center a Menlo Park v Kalifornii.

USGS bola založená dekrétom kongresu 3. marca 1879 ako nezávislá výskumná organizácia. Spočiatku bola poverená členením a prieskumom rozsiahlych priestorov, výskumom geologickej stavby a zisťovaním ložísk nerastných surovín rýchlo sa rozrastajúceho štátu. Tieto úlohy boli dané potrebou súpisu nových pozemkov, ktoré boli pričlenené k USA po kúpe Louisiany v roku 1803 a mexicko-americkej vojne v roku 1848. Založením geologickej služby zároveň došlo k ukončeniu Haydenovho, Powellovho a Wheelerovho prieskumu od 30. júna 1879. V priebehu činnosti boli od organizácie odčlenené viaceré zložky. Boli to Úrad pre rekultiváciu pôd (1902), Banský úrad (1910), Federálna komisia pre energiu (1920). V období prvej svetovej vojny a po nej sa organizácia zapojila do vyhľadávania a oceňovania nerastných surovín doma aj v zahraničí. V priebehu tohto obdobia sa prejavil aj nedostatok energetických surovín ale aj topografických a geologických máp, ktoré dovtedy pokrývali len 60% územia krajiny. Následný program mapovania a vyhľadávania surovín umožnil, že do roku 1932 bol tento problém vyriešený.[2] Od roku 1962 sa USGS podieľa na diaľkovom prieskume Zeme, Mesiaca a iných vesmírnych telies. Spolupracuje s NASA a Národným úradom pre oceán a atmosféru (NOAA).

Riaditelia USGS

upraviť

Dejiny organizácie preukazujú, že najväčší vplyv na kvalitu a výkon USGS mali výrazné osobnosti spomedzi jej riaditeľov. Od jej vzniku geologickú služby riadili:

Referencie

upraviť
  1. Plan - in the Absence of an Appropriation [online]. doi.gov, [cit. 2014-02-13]. Dostupné online. Archivované 2013-11-27 z originálu. (po anglicky)
  2. Konečný, S., 1994, Geologická služba USA - zameranie a stručný prehľad činnosti. Mineralia Slovaca, 26, 3, Geovestník, s. Geo 3-4

Iné projekty

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku United States Geological Survey na anglickej Wikipédii.