Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove

akademická knižnica

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove je akademická knižnica, ktorej zriaďovateľom je Prešovská univerzita v Prešove.[2] Bola založená v roku 1949 ako Knižnica Pobočky Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Košiciach.[3] Jej súčasným riaditeľom je Ing. Peter Haľko.[4]

Univerzitná knižnica
Prešovskej univerzity v Prešove
Základné informácie
Typakademická knižnica
ZriaďovateľPrešovská univerzita v Prešove
SídloPrešov, Slovensko
RiaditeľIng. Peter Haľko
Knižničný fond
Veľkosť fondu226 467 kn. j. (31. 12. 2018)
Štatistika
Počet používateľov6 312 osôb (2018)
Návštevnosť57 927 návštevníkov (2018)[1]
501 435 virtuálnych (web) (2016)
Počet výpožičiek260 283 (2018)
Kontaktné údaje
AdresaUl. 17. novembra 1,
080 01 Prešov,
Slovensko
Telefón+421 51 7570 145
E-maillibrary@pulib.sk
Webwww.pulib.sk/

Knižnica je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom univerzity, ktoré poskytuje knižnično-informačné služby predovšetkým študentom univerzity a zamestnancom univerzity a v rámci svojich možností (so súhlasom zriaďovateľa) aj ďalšej odbornej verejnosti.[2]

Univerzitná knižnica okrem poskytovania knižničných služieb organizuje rôzne podujatia, ako napríklad literárne besedy, prednášky, výstavy či koncerty.[5]

História

upraviť

Knižnica vznika v roku 1949, keď bola vládnym výnosom v Košiciach založená Pobočka Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave a s ňou aj Knižnica Pobočky Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Košiciach. Prvou zaevidovanou publikáciou sa stala publikácia M. M. Šejnman: Vatikán 1948. Zaevidovaná bola 22. júla 1949.[3]

Vládnym nariadením bola v roku 1952 presťahovaná Pobočka Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity z Košíc do Prešova, vtedy knižnica prvýkrát zmenila názov. Premenovala sa na Knižnicu Pobočky Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Prešove.

V súvislosti s reorganizáciou vysokého školstva v Česko-Slovensku v roku 1953 z Pobočky Pedagogickej fakulty SU vznika Vyššia pedagogická škola a zároveň bola v Prešove zriadená Filologická fakulta Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. Vtedy knižnica slúžila dvom vysokým školám súčasne, čo v Česko-Slovensku nemalo obdoby. Knižnica sa kvôli okolnostiam opäť premenovala, vtedy jej názov znel Ústredná knižnica pri Vyššej pedagogickej škole a Filologickej fakulte v Prešove. Vtedy bol vedúcim JUDr. Vladimír Kováč. V tom čase knižnica sídlila v Prešove na Hlavnej 22 v paláci Klobušickovcov, dnes tam sídli Krajský súd v Prešove.[3]

V roku 1959 z Vyššej pedagogickej školy vznikol Pedagogický inštitút a z Filologickej fakulty Vysokej školy Pedagogickej vznikla vládnym výnosom Filozofická fakulta, ktorá spolu s Lekárskou fakultou v Košiciach tvorili Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika so sídlom v Košiciach. Knižnica bola organizačne začlenená pod Filozofickú fakultu UPJŠ a zmenila svoj názov na Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove. Knižnica však aj naďalej poskytovala svoje služby aj Pedagogickému inštitútu.[3]

Dňa 1. januára 1963 sa riaditeľom stal Jozef Tutoky, prom. fil.[3]

V roku 1964 sa Pedagogický inštitút pretransformoval na Pedagogickú fakultu, ktorá sa stala súčasťou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Knižnica dostala názov Ústredná knižnica Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty v Prešove.

V roku 1973 bola v Košiciach zriadená Ústredná knižnica a Študijno-informačné stredisko UPJŠ v Košiciach. Jej súčasťou bola aj prešovská knižnica, ktorej názov po novom znel Ústredná knižnica UPJŠ, vysunuté pracovisko v Prešove. Roku 1981 knižnica začala v názve používať skratku ŠiS (študijno-informačné stredisko), a preto sa táto skratka dostala aj do názvu vysunutého pracoviska v Prešove, ktorý sa zmenil na Ústredná knižnica a ŠiS UPJŠ v Košiciach, vysunuté pracovisko v Prešove.[3]

V roku 1984 bol na vtedajšej Gottwaldovej ulici v Prešove, dnes ulici 17. novembra, vybudovaný nový vysokoškolský areál, v ktorom našla svoje miesto aj knižnica.[6]

Po páde socializmu v Česko-Slovensku vznikli v roku 1990 pri Univerzite Pavla Jozefa Šafárika ďalšie dve prešovské fakulty Pravoslávna bohoslovecká fakulta a Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta, čím sa rozšírilo pôsobenie prešovského vysunutého pracoviska o dve špecifické knižnice, ktoré sú dodnes súčasťou Univerzitnej knižnice.

V roku 1991 Ústredná knižnica opäť raz zmenila svoj názov, tentokrát na Univerzitnú knižnicu UPJŠ v Košiciach, čím sa zmenil aj názov prešovského pracoviska, ktorý znel Univerzitná knižnica UPJŠ, vysunuté pracovisko v Prešove.[3]

V roku 1997 bola zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zriadená Prešovská univerzita v Prešove.[7][8] So vznikom Prešovskej univerzity dostala knižnica názov, ktorý používa dodnes, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove. Dňa 15. júla 1998 sa riaditeľom knižnice stal Ing. Peter Haľko, ktorý ju vedie až dodnes.[3]

S rozvojom univerzity došlo aj k rozširovaniu knižnice. V roku 2002 bola zrekonštruovaná centrálna knižnica. V roku 2006 so vznikom Fakulty zdravotníckych odborov bolo otvorené pracovisko Univerzitnej knižnice v zrekonštruovaných priestoroch. O dva roky neskôr, v roku 2008, boli otvorené zrekonštruované priestory knižnice na Gréckokatolíckej teologickej fakulte[9] a tiež bola otvorená prístavba centrálnej knižnice.[3]

 • 1949 – 1952: Knižnica Pobočky Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Košiciach
 • 1952 – 1953: Knižnica Pobočky Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Prešove
 • 1953 – 1956: Ústredná knižnica pri Vyššej pedagogickej škole a Filologickej fakulte v Prešove
 • 1956 – 1959: Ústredná knižnica Vyššej pedagogickej školy a Filologickej fakulty v Prešove
 • 1959 – 1964: Ústredná knižnica Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove
 • 1964 – 1973: Ústredná knižnica Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty v Prešove
 • 1973 – 1981: Ústredná knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, vysunuté pracovisko v Prešove
 • 1981 – 1991: Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vysunuté pracovisko v Prešove
 • 1991 – 1997: Univerzitná knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, vysunuté pracovisko v Prešove
 • 1997 – súčasnosť: Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove

Pracoviská

upraviť

Otváracie hodiny

upraviť

Bežné otváracie hodiny všetkých pracovísk knižnice sú 9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00. Počas semestra sú predĺžené. (bližšie informácie tu)[10]

Referencie

upraviť
 1. Výročná správa o činnosti Prešovskej univerzity v Prešove za rok 2018 [online]. Prešovská univerzita v Prešove, 2019, [cit. 2019-10-11]. Dostupné online.
 2. a b Štatút Univerzitnej knižnice [online]. [Cit. 2019-05-10]. Dostupné online. Archivované 2016-10-22 z originálu.
 3. a b c d e f g h i Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove - História [online]. www.pulib.sk, [cit. 2019-05-10]. Dostupné online.
 4. Prešovská univerzita v Prešove - Zamestnanci [online]. www.unipo.sk, [cit. 2019-05-10]. Dostupné online.
 5. Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove - Akcie [online]. www.pulib.sk, [cit. 2019-05-10]. Dostupné online.
 6. Campus Prešovskej univerzity v Prešove | UNIPO [online]. www.unipo.sk, [cit. 2019-05-10]. Dostupné online.
 7. S-EPI. 361/1996 Z. z. Zákon o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Aktuálne znenie [online]. Zákony pre ľudí, [cit. 2019-05-10]. Dostupné online.
 8. História Prešovskej univerzity v Prešove | UNIPO [online]. www.unipo.sk, [cit. 2019-05-10]. Dostupné online.
 9. ČUSOVÁ, Andrea. Vynovená knižnica na Gréckokatolíckej teologickej fakulte [online]. [Cit. 2019-05-10]. Dostupné online.
 10. Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove - Otváracie hodiny [online]. [Cit. 2019-05-12]. Dostupné online.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť