Otvoriť hlavné menu

Univerzitná nemocnica

Univerzitná nemocnica alebo (v Bratislave a Košiciach len do júna 2010) fakultná nemocnica je nemocnica, ktorá sa podieľa aj na príprave na zdravotnícke povolania, na výučbe a ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a preto spolupracuje s príslušnou univerzitou/univerzitami. Na slovensku existujú tri, Univerzitná nemocnica Bratislava (zahŕňajúca viacero nemocníc), Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice, Univerzitná nemocnica Martin