Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

Ústredná vojenská nemocnica Slovenského národného povstania Ružomberok - fakultná nemocnica (skr. ÚVN SNP Ružomberok) je fakultná nemocnica so sídlom v Ružomberku.

Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok

Ústredná vojenská nemocnica je vojenským zdravotným zariadením, ale poskytuje svoje služby všetkým občanom Slovenskej republiky. Nemocnica je najväčším vojenským zdravotníckym na Slovensku. V roku 2009 bola zaradená do siete fakultných nemocníc.[1] Riaditeľom nemocnice je doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD.[2]

História upraviť

 
Dr. Vavro Šrobár - prvý vedúci interného oddelenia, neskôr minister zdravotníctva

Nemocnica podľa archívnych materiálov vznikla pravdepodobne v roku 1914. Pôvodne bola určená ako pozorovacia stanica pre zranených a chorých zo zamorených oblastí východného frontu počas 1. svetovej vojny. V nemocnici existovala chirurgická časť (MUDr. Antonín Obhlídal) a interná časť (MUDr. Albert Schwartz). V roku 1915 mala nemocnica röntgenový prístroj a zariadenie pre vodoliečbu. Kapacita nemocnice bola 2300 lôžok. Prvým vedúcim interného oddelenia bol Dr. Vavro Šrobár, neskorší minister zdravotníctva SR.

Od roku 1927 začali postupne baraky nahradzovať murované stavby. Najstarším objektom je budova terajšieho veliteľstva dokončená v roku 1928. V medzivojnovom období dochádzalo v nemocnici len k drobným zmenám, výraznejšie nastali po vzniku Slovenského štátu v roku 1939, kedy postupne odišli zamestnanci českého pôvodu do Protektorátu Čechy a Morava. Počas bojov SNP bola nemocnica evakuovaná do kúpeľov Korytnica a významne pomohla povstalcom pri zásobovaní aj liečení poranených odbojárov. Presun do Korytnice bol vykonaný prostredníctvom úzkorozchodnej železnice z Ružomberka do Korytnice. V tomto období založila nemocnica aj poľnú nemocnicu v Tisovci.

Po roku 1950 vznikali viaceré nové oddelenia, napríklad neurologické, ktoré vzniklo zrušením vojenského neuropsychiatrického ústavu v Trnave. Ďalšie významné zmeny prišli v období po roku 1993. V roku 1994 bola nemocnica transformovaná z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu, následne v roku 1997 bola zaradená do III. typu v kategorizácii MZ SR. Postupne bol postavený ďalší pavilón, pribudli oddelenia hematológie a transfuziológie, dialýzy a neurochirurgie. V roku 2000 bola nemocnica ustanovená ako koncová nemocnica pre komplexnú liečbu ústavných činiteľov vrátane hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR. V roku 2003 došlo k zlúčeniu so štátnou Nemocnicou s poliklinikou, vzniklo oddelenie nukleárnej medicíny. V roku 2010 bol v nemocnici otvorený nový Protónovo terapeutický komplex, ktorý bude slúžiť na liečbu onkologických pacientov a moderný chirurgický pavilón s heliportom.[3]

Lekárske pracoviská upraviť

Lôžková časť:

 • Oddelenie dermatovenerologické, klinickej imunológie a alergológie
 • Pediatrické oddelenie
 • Denný detský rehabilitačný stacionár
 • Doliečovacie oddelenie
 • Gynekologicko-pôrodnícka klinika
 • Chirurgická klinika
 • Klinika infektológie
 • Klinika vnútorného lekárstva
 • Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny
 • Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
 • Neurochirurgická klinika
 • Neurologická klinika
 • Neonatologické oddelenie
 • Oftalmologická klinika
 • Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie
 • Oddelenie pneumológie a ftizeológie
 • Oddelenie psychiatrické a medicína drogových závislostí
 • Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie[4]

Ambulancie:

 • Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
 • Psychologické oddelenie
 • Oddelenie farmácie a zdravotníckej techniky
 • Oddelenie telovýchovného lekárstva
 • Ústav hematológie a transfuziológie
 • Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
 • Ústav patologickej anatómie
 • Stomatologické oddelenie
 • Záchranná zdravotná služba[5]

SVALzy:

 • Ústav klinickej biochémie imunológie a alergológie
 • Ústav klinickej mikrobiológie
 • Oddelenie rádiodiagnostiky
 • Oddelenie nukleárnej medicíny[6]

Externé odkazy upraviť

Súradnice: 49°04′28″S 19°18′39″V / 49,074491°S 19,310918°V / 49.074491; 19.310918

Referencie upraviť

 1. ÚVN Ružomberok - Charakteristika organizácie [online]. [Cit. 2010-10-14]. Dostupné online. Archivované 2010-10-06 z originálu.
 2. Vedenie [online]. uvn.sk, [cit. 2021-09-02]. Dostupné online.
 3. ÚVN Ružomberok - História ÚVN [online]. [Cit. 2010-10-14]. Dostupné online. Archivované 2010-09-28 z originálu.
 4. ÚVN Ružomberok - Lôžková časť [online]. [Cit. 2010-10-14]. Dostupné online. Archivované 2010-10-25 z originálu.
 5. ÚVN Ružomberok - Ambulancie [online]. [Cit. 2010-10-14]. Dostupné online. Archivované 2010-10-08 z originálu.
 6. ÚVN Ružomberok - Svalzy [online]. [Cit. 2010-10-14]. Dostupné online. Archivované 2010-10-06 z originálu.