Upír

rozlišovacia stránka

Upír alebo vampír môže byť:

Upír môže byť aj:

 • v zoológii: slovenské rodové meno všetkých rodov netopierov z podčeľade Desmodontinae z čeľade listonosovité (v niektorých systémoch je to samostatná čeľaď Desmodontidae[5]), t.j. rodov: Desmodus (=po slovensky aj: dezmod, staršie: desmod[6]), Diaemus a Diphylla[7]
 • prenesene: človek trápiaci alebo vec sužujúca ľudí

Vampír môže byť v zoológii nevhodne (bohemizmus) aj: príslušník čeľade listonosovité (lat. Phyllostomidae [často bez Desmodontinae], bohemizmus: vampírovité) ako aj rodové meno niektorých rodov z tejto čeľade (napr. rodov Glossophaga, Trachops, Phyllostomus)[8][9][10][11], pozri pod listonosovité

Referencie

upraviť
 1. GARDNER, Alfred L.. Mammals of South America, Volume 1 (Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats). [s.l.] : University of Chicago Press, 2008. 690 s. ISBN 978-0-226-28242-8. S. rôzne strany.
 2. vampír, upír. In: Slovník slovenského jazyka, 1959-1968. dostupné online (Poznámka: Ale nesedí charakteristika, pretože nejde o "malého" netopiera)
 3. vampír. In: Slovník cudzích slov (akademický), 2005. dostupné online
 4. Vampire. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 5. upírovití. In: Malá československá encyklopedie
 6. Anonym (preklad: GUTTEKOVÁ, A.). Svet živočíšnej ríše. Dotlač 1. vydania. Martin: Osveta, 1984. s. 303
 7. LUPTÁK, Peter. Slovenské mená cicavcov sveta. [1. vyd.] Bojnice : Zoologická záhrada, 2003. 218 s. ISBN 80-969059-9-6. S. 35.
 8. vampír, vampírovité. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník S – Ž. 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. ISBN 80-7181-768-6. s. 730
 9. vampýři. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích 8 t-ž. Vyd. 1. Praha: Diderot, 1999. ISBN 80-902555-2-3.
 10. Príklady [online]. pdf.truni.sk, [cit. 2018-01-15]. Dostupné online.
 11. heslá vampýrovití a upírovití in: Malá československá encyklopedie
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.