Východná Afrika

Východná Afrika je jedným z piatich regiónov afrického kontinentu. Podľa definície OSN sem patrí 19 štátov a závislých území:

██ Východná Afrika ako ju definuje OSN

██ Východoafrické spoločenstvo

██ Stredoafrická federácia (už neexistujúca)

██ geografické vymedzenie