Východná Afrika je jedným z piatich regiónov afrického kontinentu. Podľa definície OSN sem patrí 19 štátov a závislých území:

     Východná Afrika ako ju definuje OSN
     Stredoafrická federácia (už neexistujúca)
     geografické vymedzenie