Východné Karpaty

rozlišovacia stránka

Východné Karpaty môže byť:

 • a) v širšom zmysle: Juhovýchodné Karpaty (=Východné Karpaty v užšom zmysle + zvyšok Karpát na juhu až do Srbska)
 • b) v užšom zmysle: časť Karpát medzi Západnými Karpatmi a Južnými Karpatmi a Transylvánskou panvou, pozri Východné Karpaty (bez Južných Karpát)
 • v najužšom zmysle:
  • c) najmä v ukrajinskom chápaní: len severná časť Východných Karpát (končí zhruba pri Prislope), t.j. tá časť Východných Karpát, ktorá je primárne na Ukrajine (plus prípadne Nízke Beskydy)
  • najmä v rumunskom chápaní:
   • d) len južná časť Východných Karpát z bodu b (začína sa niekde v Podkarpatskej Rusi alebo až okolo Prislopu), t.j. tá časť Východných Karpát v užšom zmysle, ktorá je len alebo primárne v Rumunsku, pozri Rumunské Východné Karpaty
   • e) ako v bode b) alebo d), ale bez Carpaţii Carbură, teda bez územia od mesta Gherghe Gheorghiu-Dej na juh
 • chránená krajinná oblasť na Slovensku, pozri Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty
 • cezhraničná chránená oblasť UNESCO, pozri Biosférická rezervácia Východné Karpaty
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.