Východný dištrikt

Východný dištrikt (úplne Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku[1]) je územnosprávna organizačná jednotka Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Je jedným z dvoch dištriktov so sídlom v Prešove.[2] Východný dištrikt má 6 seniorátov, v ktorých je 132 cirkevných zborov.

Sídlo biskupa upraviť

 • Liptovský Mikuláš (1919 – 1930)
 • Prešov (1930 – 1945)
 • Košice (1945 – 1994)
 • Prešov, Svätopluková ulica (1994 – 1998)
 • Prešov, Hlavná ulica – Staré kolégium (1998-)
 • Sídlo úradu: Hlavná 137, P.O.Box 119, 080 01 Prešov
  • Telefón/fax: 051/772 25 15, +421 918 828 379
  • E-mail: sekretariat@vychodnydistrikt.sk
  • Web: www.vychodnydistrikt.sk

Najvyšším orgánom dištriktu je dištriktuálny konvent, tvoria ho:

 1. Členovia dištriktuálneho presbyterstva
 2. Členovia predsedníctiev seniorátov
 3. Delegáti seniorátov
 4. Riaditeľ dištriktuálneho biskupského úradu – poradný hlas

História upraviť

 • 28. októbra 1918 vznik Česko-slovenskej republiky, čo umožnilo samostatný vývin evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku.
 • 21. januára 1919 Vavro Šrobár, minister s plnou mocou pre správu Slovenska, zvoláva 70 popredných cirkevných predstaviteľov evanjelickej cirkvi na poradu do Žiliny. Na nej bola vyhlásená autonómia evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku.
 • 2. apríl 1919 sa zišla Generálna rada, rozdelenie ECAV do dvoch dištriktov a na senioráty. Pre každý dištrikt a každý seniorát boli zvolení aj administrátori do najbližšej synody.
 • 18. januára do 24. mája 1921 sa v Trenčianskych Tepliciach konala Prvá synoda v novom štáte. Synoda prijala novú Cirkevnú ústavu, ktorá okrem iného potvrdila rozdelenie cirkvi do dvoch dištriktov – Východného a Západného. Východný dištrikt tvorilo deväť seniorátov: Abovsko-zemplínsky, Gemerský, Liptovský, Malohontský, Oravský, Podtatranský, Spišský, Šarišský, Turčiansky.
 • Celkovo sa v dištrikte nachádzalo 160 zborov.
 • 1953 prijatie cirkevnej ústavy, kde do Východného dištriktu patrili nasledujúce senioráty:
 1. Gemerský seniorát
 2. Košický seniorát
 3. Liptovsko-oravský seniorát
 4. Šarišsko-zemplínsky seniorát
 5. Tatranský seniorát
 6. Turčiansky seniorát
 • 1993 prijatie novej ústavy v Uhrovci. Územné členenie dištriktu sa nezmenilo.

Biskupi VD po roku 1919 upraviť

Referencie upraviť

 1. Cirkevné nariadenie č. 2/2011 o úplných názvoch ich skratkách a o používaní pečiatok COJ, § 1 odsek b
 2. Cirkevný ústavný zákon č.1/1993, ktorým bola prijatá ústava ECAV na Slovensku v znení cirkevného ústavného zákona č. 1/2010, Článok 24

Externý zdroj upraviť