Výsadok je jednotka vysadená v priestore ovládanom protivníkom na splnenie bojovej úlohy.[1][2] Podľa spôsobu presunu ho možno rozdeliť na vzdušný, plavidlový, tankový, námorný a i. výsadok. Podľa veľkosti a úloh, ktoré má splniť môže ísť o taktický, operačný, strategický výsadok alebo výsadok zvláštneho určenia.[2]

Britský výsadok na Sicílii počas Operácie Husky, 10. júl 1943

V súčasnej štandardizovanej terminológii Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) sa slovenský výraz výsadok chápe ako synonymum pre významovo užšie termíny:

  • zoskoková skupina (angl. stick, franc. groupe de saut) – „učitý počet výsadkárov, ktorí zoskočia z jedného otvoru alebo dverí lietadla počas jedného preletu nad priestorom vysadenia“,[3]
  • vyloďované vojsko (angl. landing force, franc. force de débarquement) – „úlohové zoskupenie pozemných a leteckých jednotiek určených na vyloďovacie operácie“.[4]

Referencie Upraviť

  1. Vallo, Dušan; et al. (2004), „VÝSADOK“, Vojenský terminologický a výkladový slovník, [Bratislava]: Ing. Igor Kvasnica, str. 123, ISBN 80-89018-63-7 
  2. a b „Výsadek“, Vojenský terminologický slovník (1. vyd.), Praha: Naše vojsko, 1966, str. 326 
  3. „stick / groupe de saut / výsadok; zoskoková skupina“, SOŠ 3680 AAP-6 Slovník termínov a definícií NATO (9. vyd.), Bratislava: Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, 2017 (vyd. December 2017), str. 602 
  4. „landing force; LF / force de débarquement / vyloďované vojsko; výsadok“, SOŠ 3680 AAP-6 Slovník termínov a definícií NATO (9. vyd.), Bratislava: Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, 2017 (vyd. December 2017), str. 375-376