Výstružník je upínaný nástroj určený na presné opracovanie vyvŕtaných, alebo vyhrubovaných dier. Opracúvajú sa ním valcové, alebo kužeľové diery.

Kužeľovitý výstružník pre kužeľový otvor (Morse) používaný v nástrojárstve.

Pri vŕtaní sa nedá dosiahnuť vysoká presnosť. Pri väčšej požadovanej presnosti (IT7 až IT5) sa vyvŕta menšia diera a tá sa potom vyberie výstružníkom. Výstružník odoberá maximálne 0,5 mm materiálu.

Druhy výstružníkov upraviť

Podľa spôsobu použitia môže byť výstružník:

 1. ručný - Má dlhú reznú časť, aby bol v otvore lepšie vedený. Stopka je ukončená štvorhranom.
 2. strojový - Má kratšiu reznú časť a upínacia časť môže byť:
  • valcová stopka
  • kužeľová stopka - Morse kužeľ
  • valcový otvor - tzv. nástrčný výstružník pre väčšie priemery.

Podľa tvaru otvoru sú výstružníky:

 1. valcové
 2. kužeľovité

Väčšie otvory sa vystružujú súpravou viacerých výstružníkov.

Podľa konštrukcie sú výstružníky:

 1. z jedného kusu
 2. nastaviteľné - do telesa výstružníka sú zasadené samostatne nastaviteľné rezné hrany
 3. s reznými doštičkami so spekaných karbidov - pre vysoké rezné rýchlosti a zvýšenie odolnosti.

Geometria výstružníka upraviť

Výstružník je viacrezný nástroj so 4 až 18 reznými hranami. Rezné hrany sú rozmiestnené nepravidelne (s rôznym rozstupom), aby sa lepšie dosiahol presný tvar otvoru. Podľa druhu obrábaného materiálu sú rezné hrany rovné, alebo v skrutkovici so stúpaním 5° až 45°. Počet zubov býva párny, čo je dobré na premeriavanie.

Upínanie výstružníka upraviť

Pri upínaní sa používaju tzv. voľné vložky, ktoré umožňujú malý osový výkyv výstružníka. Toto riešenie zabezpečuje aby bol výstružník vedený predvŕtaným otvorom, čo vedie k vyššej presnosti.