Stopka (lat. Pedunculus, resp. Petiolus) je modifikácia stonky (stonka posledného rádu), nesúca plod, kvet alebo list. Poznáme viacej druhov stopiek: stopku listovú, stopku špongióznu, stopku kvetnú.

List javora mliečneho (Acer platanoides) so stopkou

Listová stopkaUpraviť

Stopka, ktorá nesie list (lat. Petiolus). Podľa tvaru listu sa pripája rôznym spôsobom k čepeli. Pri zloženom liste majú stopky aj jednotlivé lístky, vtedy sa volajú Petiolulus. Na základe vyvinutia stopky rozlišujeme listy stopkaté a bezstopkaté.

Špongiózna stopkaUpraviť

Zvláštny typ stopky, vyvinutý pri vodných rastlinách. Je nafúknutá, tvorená špongióznym pletivom, ktoré umožňuje plávanie listov aj celej rastliny.

Kvetná stopkaUpraviť

Modifikácia stonky pri stopkatom kvete lat. Pedunculus.

ZdrojUpraviť

  • KUNA, Roman; KOŠŤÁL, Ladislav. Terminologický slovník biológie rastlín I. – Cytológia, anatómia a morfológia [online]. Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre, 2007, rev. 2009-05-23, [cit. 2016-10-01]. Heslo Stopka. Dostupné online.