Výtrusné cievnaté rastliny

Výtrusné cievnaté rastliny alebo cievnaté výtrusné rastliny môžu byť:

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť

  1. Jana Říhová Ambrožová: Encyklopedie hydrobiologie [online]. vydavatelstvi-old.vscht.cz, [cit. 2018-07-28]. Dostupné online.
  2. Gefäßfarnpflanzen; Fanpflanzen. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
  3. Pozri aj zdroje v článku cievnaté rastliny pre definíciu cievnatých rastlín bez machorastov.
  4. https://web.archive.org/web/20060524183445/http://www.biowebgym.szm.sk/system/system.pdf
  5. UŠÁKOVÁ, Katarína; ČINČURA, František; DÚBRAVCOVÁ, Zuzana; ZÁHOROVSKÁ, Erika. Biológia pre gymnáziá 2. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000. 87 s. ISBN 80-08-03095-X. S. 23. [1]
  6. rastliny výtrusné. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník M – R . 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. ISBN 80-7181-708-2. s. 861
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.