Ontogenéza

(Presmerované z Vývin jedinca)

Ontogenéza (z grec. ον, on = jedinec a γέννηση, jénnissi = pôvod) alebo ontogénia (v širšom zmysle) alebo vývin jedinca alebo vývoj jedinca je individuálny vývin organizmu od oplodneného vajíčka (alebo v prípade partenogenézy neoplodneného vajíčka) po smrť, teda obdobie zahŕňajúce zárodočný vývoj, dospievanie, rozmnožovanie, starostlivosť o potomstvo a starnutie.

Ontogenéza je súčasťou biogenézy, nasleduje po proontogenéze (progenéze) a je akýmsi "opakom" fylogenézy. Ontogenéza spolu s fylogenézou spadajú pod evolučnú biológiu.

Teória, že ontogenéza rekapituluje fylogenézu, to znamená, že vývin jedinca presne odráža vývoj druhu, je dnes už prekonaná. Faktom však zostáva, že medzi ontogenézou a fylogenézou existujú vzájomné vzťahy, ktoré vysvetľuje teória evolúcie.

Podľa Leibniza ontogenéza je proces postupného zväčšovania sa od samého začiatku hotového, rozvinutého celku organického jedinca.

Delenie ontogenézy

upraviť

Ontogenéza v chove hospodárskych zvierat

upraviť

V chove hospodárskych zvierat rozoznávame ďalšie tri obdobia ontogenézy. Priamo súvisia s možnosťou, pripravenosťou zvierat na rozmnožovanie. Vek zvierat pri dosiahnutí jednotlivých "dospelostí" závisí od druhu a plemena.

Sú to:

  • Pohlavná dospelosť – obdobie začiatku produkcie zrelých pohlavných buniek, zvieratá sú schopné reprodukcie ale nepripúšťajú sa
  • Chovateľská dospelosť – hospodárske zviera (samica) dosiahlo stupeň vývinu, kedy ju môžeme pripustiť bez obáv, že gravidita nepriaznivo ovplyvní jej vývoj, toto obdobie je charakteristické dosiahnutím 2/3 hmotnosti telesne dospelého jedinca
  • Telesná dospelosť – ukončenie rasu dlhých kostí, zastavenie rastu tela

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.