Včelka bol časopis pre školskú mládež, ktorý vychádzal v druhej polovici 19. storočia na Slovensku.

Časopis pre školskú mládež

Včelka bol mesačník, ktorý vychádzal v Martine. Jeho redaktorom a vydavateľom bol Andrej Sokolík a Anton Emanuel Timko, neskôr len Sokolík. Časopis sa tlačil v Martine.

Periodicita upraviť

  • 1878/1879 - I. roč. - 15 čísiel - 240 strán
  • 1880 - II. roč. - 12 č. - 192 s.
  • 1881 - III. roč. - 12 č. - 192 s.
  • 1882 - IV. roč. - 12 č. - 192 s.
  • 1883 - V. roč. - 12 č. - 180 s.

Časopis v elektronickej podobe upraviť

Zdroj upraviť

  • VČELKA. In: Bibliografia slovenských novín a časopisov do roku 1918. Zost. Michal Potemra. Martin : Matica slovenská, 1958. 145 s.