Anton Emanuel Timko

Anton Emanuel Timko (* 27. jún 1843, Selce – † 10. marec 1903, Podkriváň) bol autor slovenskej vedeckej fantastiky. Pseudonymy: A.E.T. Viridion, Perohryz, Strýk Bratomil, X.Y. Perohryz

Anton Emanuel Timko
spisovateľ, pedagóg
Narodenie27. jún 1843
Selce
Úmrtie10. marec 1903 (59 rokov)
Podkriváň

RodinaUpraviť

 • otec: Ján Timko
 • matka: Mária rod. Melicharová

ŽivotopisUpraviť

Narodil sa v učiteľskej rodine a tomuto povolaniu ostal verný po celý život. Ľudovú školu navštevoval v Selciach, študoval na nižšom gymnáziu a na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. Sprvu pomocný učiteľ v Banskej Bystrici-Radvani a v Haliči pri Lučenci, potom učiteľ v Bystrej a v Kline, 1869 – 1903 v Podkriváni. Redigoval časopis Včielka, banskobystrický Nowý i Starý Wlastenecký Kalendár (1867 – 1868, 1870 – 1871, 1873 – 1875, 1877 – 1893).

DieloUpraviť

Bol to plodný autor, v časopise Orol, v Grošovej knižnici pre slovenskú mládež a neskôr v Bežovej knižnici zábavného a užitočného čítania publikoval niekoľko desiatok próz.

Príslušník skupiny epigónskych postromantických prozaických spisovateľov, autor cestopisnej a humoristicky ladenej prózy, dobrodružných a sentimentálnych historiek z minulosti i prítomnosti, beletrizoval skutočné i neskutočné príbehy, anekdoty a náboženské poučenia, históriu i hospodárske rady. Písal príručky pre deti a mládež, časopisecky publikoval divadelné hry pre deti.

Do literárnej fantastiky môžeme zaradiť viaceré príbehy publikované bez presného vročenia v už spomenutej Bežovej knižnici v priebehu 90. rokov 19. storočia. Timko v nich, inšpirovaný zrejme i Julom Vernom, posiela svojho hrdinu dr. Perohryza na krkolomné výpravy. Jeho hrdina tak absolvuje výlet do Ázie za vlasteneckým účelom, uzrie peklo (Prechádzka po pekle), severný pól (Výprava na severnú točnu), tajuplnú krajinu (Terra incognita) i Mesiac (Výskumy z mesiaca). V knižôčkach nájde čitateľ množstvo informácií o krajinách, ktorými sa hrdina uberá. Oproti Gustávovi Reussovi je zjavná vyššia miera beletrizácie, prózy majú síce pomerne jednoduchý, ale na udalosti bohatý dej. Dr. Perohryz je prazvláštnou kombináciou zapáleného národniara a roztržitého vedca. Nesúrodosť charakteru ústrednej postavy tvorí ustavičný zdroj komiky – i keď miestami nechcenej a autorom nepredpokladanej. Viaceré z Timkových próz sa dočkali v medzivojnovom období reedície a aktualizácie – hrdina "Výpravy na severnú točnu" v druhom, opäť, žiaľ, nedatovanom vydaní, zhora z balóna čulo komentuje politiku čechoslovakizmu. Kto dr. Perohryzovi tieto výroky do úst vložil, nevieme, pretože Timko bol v čase vzniku ČSR už 15 rokov mŕtvy.

Pronárodný pátos viaceré z Timkových príbehov redukuje na fantastické alegórie boja za rodnú hrudu. Tak vo "Výskumoch z mesiaca" táto planéta autora nezaujíma z vedeckého hľadiska, ale sa stáva javiskom, na ktorom rozprávač stretáva postavy zo slovenských národných dejín. Tieto striedavo kvília a nadávajú, čím sa snažia čitateľom osvetliť beh slovenských dejín. Próza vznikla ako polemický spis voči oslavám milénia príchodu Maďarov na čele s Arpádom na Panóniu. Zmienený údaj umožňuje spresniť jej datovanie na rok 1893.

Anton Emanuel Timko bol jediným predstaviteľom slovenskej literárnej fantastiky v období realizmu. Jeho neveľký talent viedol k predpokladaným výsledkom a ním publikované, didaktickosťou a národniarčením preťažené brožúrky, už v čase vzniku patrili na literárnu perifériu, odkiaľ sa potom slovenská fantastika dostávala len veľmi ťažko.

PamiatkyUpraviť

 • pomník a pamätná tabuľa v Podkriváni
 • časť rkp. pozostalosti v LAMS

DieloUpraviť

 • Stručný opis Svätej zeme Palestíny..., Banská Bystrica, 1870
 • Vlčko špekulant, Skalica, 1877
 • Čarodejný bozk, Senica b.r.
 • Výprava na Severnú točňu, Senica b.r.
 • Lovena 1, Banská Bystrica, 1867
 • Prostonárodné slovenské priadky na dedine, Skalica, 1876
 • Betlemskí valasi..., Banská Bystrica, 1866

LiteratúraUpraviť

Externé odkazyUpraviť