Všeobecný kvantifikátor

Všeobecný kvantifikátor (iné názvy: všeobecný kvantor, veľký kvantifikátor, generalizátor) je kvantifikátor, ktorým sa nahradzuje spojenie „pre všetky“. Značí, že všetky opakovania výrazu, ktorý za ním nasleduje majú určitú vlastnosť. Jeho symbol je (v unicode ∀ U+2200 FOR ALL).

Príklad upraviť

Na množine prirodzených čísel je možné opísať vzťah

 ,

teda, že pre všetky x (z množiny prirodzených čísel) platí, že sú väčšie alebo rovné nule.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.