Veľký Klin je potok na dolnej Orave, vo východnej časti okresu Dolný Kubín.[1] Je to ľavostranný prítok Chlebnického potoka, meria 3,1 km a je tokom V. rádu.

Veľký Klin
potok
Zdrojnica Diel, Skorušinské vrchy
Ústie Chlebnický potok, Chlebnice
Dĺžka 3,1 km
Povodie Orava
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-04-037
Číslo recipienta 4-21-04-8859
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Pramení v Skorušinských vrchoch (geomorfologický podcelok Kopec[2]) na severovýchodnom svahu Dielu (1 051,4 m n. m.) v nadmorskej výške cca 885 m n. m.

Opis toku

upraviť

Pramení, tečie a ústi v katastrálnom území obce Chlebnice. Od prameňa tečie najprv na sever, sprava priberá tri prítoky: z JJZ svahu Súšavy (1 076,6 m n. m.), zo ZJZ svahu Súšavy a tiež krátky prítok zo ZSZ svahu tohto vrchu. Následne pokračuje viac smerom na SSZ, zľava priberá päť kratších prítokov z lokalít Smejsová a Diel, vteká do geomorfologického celku Oravská vrchovina, na krátkom úseku tečie prechodne opäť na sever a z pravej strany ešte priberá prítok pritekajúci z oblasti Na poľane. Napokon sa stáča na západ a východne od centra obce Chlebnice sa v nadmorskej výške približne 615 m n. m. vlieva do Chlebnického potoka.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-10-19]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-19]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-10-19]. Dostupné online.
  • Majtán, Milan - Rymut, Kazimierz: Hydronymia povodia Oravy. 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006. 208 s. ISBN 80-224-0906-5
  • Turistický atlas Slovensko 1:50 000, SHOCART, Zádveřice 2005
  • Chočské vrchy - Vodná nádrž Liptovská Mara, Edícia turistických máp 1:50 000, VKÚ, a.s., Harmanec 2002