Veľký potok (prítok Ipľa)

Veľký potok je vodný tok na juhu stredného Slovenska, preteká územím okresu Veľký Krtíš.[1] Je to pravostranný prítok Ipľa a má dĺžku 20,2 km.

Veľký potok pri obci Kosihy nad Ipľom

Prameň: v Krupinskej planine, v podcelku Modrokamenské úboče, na severnom úpätí Jaseňového vrchu (558,9 m n. m.) v nadmorskej výške cca 460 m n. m.

Smer toku: na hornom toku viac-menej na juhozápad, južne od obce Hrušov sa stáča na juhovýchod

Geomorfologické celky: 1.Krupinská planina, podcelok Modrokamenské úboče, 2.Juhoslovenská kotlina, podcelok Ipeľská kotlina

Prítoky: sprava Braništský potok, potok pretekajúci obcou Hrušov, zľava Husárka (151,2 m n. m.) a Kačací potok

Ústie: do Ipľa južne od obce Kosihy nad Ipľom v nadmorskej výške cca 133 m n. m.

Obce: Čelovce, Vinica, Dolinka a Kosihy nad Ipľom[2]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-11]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-11]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť