Veľkňaz boha Amona

Veľkňaz boha Amona v hieroglyfoch

nTrHmT8nimn
n

ḥm-nṯr-tpj-n-jmn (hem‑necer‑tepi‑en‑amon) – prvý Amonov prorok

British Museum Egypt 096.jpg

Socha Amonovho veľkňaza Ramiho Raia (19. dynastia, Britské múzeum EA 81)

Veľkňaz boha Amona alebo prvý Amonov prorok alebo prvý Amonov služobník (staroeg. ḥm-nṯr-tpj-n-jmn) bol najvyššie postavený kňaz v kňazskej hierarchii staroegyptského boha Amona.[1] Funkcia Amonovho veľkňaza vstúpila do pozornosti počas Novej ríše, na počiatku 18. dynastie.

ÚvodUpraviť

Amonov kňazský zbor vo Vesete (Téby) nadobudol začiatkom 18. dynastie značnú moc vďaka tribútu, ktorý platil panovník (napr. Hatšepsut alebo Thutmose III.) bohu Amonovi.[2] V tom čase malo tébske kňazstvo vo svojom čele štyroch veľkňazov:[1]

 • prvý Amonov prorok (veľkňaz) Karnaku (staroeg. hem-necer-tepi-en-amon),
 • druhý Amonov prorok Karnaku (staroeg. hem-necer-sennu-en-amon),
 • tretí Amonov prorok Karnaku (staroeg. hem-necer-chemetnu-en-amon) a
 • štvrtý Amonov prorok Karnaku (staroeg. hem-necer-fednu-en-amon).

Moc Amonovho kňazstva bola dočasne oslabená počas amarnského obdobia. Ešte zo štvrtého roku vlády faraóna Achnatona je doložený Amonov veľkňaz Maja. Achnaton počas svojho panovania odstraňoval z monumentov okrem iných božských mien aj Amonovo meno. Po faraónovej smrti sa Amon stal opäť najdôležitejším spomedzi božstiev v egyptskom štáte. Mladý Achnatonov nástupca Tutanchaton si zmenil svoje meno na Tutanchamon, čím jasne dal najavo návrat k starým náboženským pomerom a k Amonovi.[3]

Amonov veľkňaz vo Vesete bol menovaný kráľom. Nebolo nezvyčajné, keď hodnostár, ktorý zastával túto pozíciu, zároveň zastával aj ďalšiu v správe štátu či dvora. Niekoľko veľkňazov z obdobia Ramesseho II. zastávalo pozíciu vezíra.[4]

Ku koncu Novej ríše počas 20. dynastie mal v Amonovom kňazstve veľký vplyv veľkňaz Ramessesnacht. Jeho nástupca, pravdepodobne syn Amenhotep, sa dostal do sporu s kušitským vicekráľom Panehesim. Panehesi vytiahol s vojskom a dobyl Veset. Následne jeho dvaja hlavní velitelia – Pianch a po ňom Hrihor – zastávali pozíciu veľkňaza vo Vesete.

Po čase, okolo roku 1080 pred Kr., tj. v 19. roku vlády Ramesseho XI., bol Hrihor vyhlásený za prvého vládnuceho veľkňaza boha Amona. V tomto čase Amonovo kňazstvo držalo ekonomiku egyptského štátu v hrsti. Vlastnilo ⅔ chrámových pozemkov, 90% lodí a množstvo ďalších zdrojov.[5] Táto skutočnosť robila Amonove kňazstvo rovnako mocným ako bol faraón, ak nie ešte mocnejším. Od 21. dynastie, približne v období od roku 1080 po 943 pred Kr., boli Amonovi kňazi skutočnými vládcami Horného Egypta. No aj napriek tomu neboli považovaný za samostatne vládnucu dynastiu s kráľovskými výsadami. Po tomto období začal ich vplyv upadať. Jeden zo synov veľkňaza Pinodžema I. dosiahol nakoniec egyptský trón a vládol štátu skoro 5 rokov ako Pasbachaenniut I. Podobne tébsky veľkňaz Pasbachaenniut III. pravdepodobne obsadil trón ako Pasbachaenniut II. a vládol ako posledný vládca 21. dynastie.

Významní veľkňazi boha Amona vo VeseteUpraviť

18. dynastiaUpraviť

## Meno veľkňaza Panovník v jeho funkčnom období Datovanie Hrobka Poznámky
  Džehuti Ahmose I.      
  Minmontu   TT232  
  Hapuseneb Hatšepsut   TT67  
  Mencheperreseneb I. Thutmose III.   TT86(?)  
  Mencheperreseneb II. Thutmose III.; Amenhotep II.   TT112  
  Meri Amenhotep II.   TT95 / TT84  
  Amenemhet Amenhotep II.; Thutmose IV.   TT97  
  Ptahmose Amenhotep III. ~1378(?)    
  Meriptah Amenhotep III., od 20. roku      
  Maj Amenhotep IV., 4. rok      
  Amenemope Amenhotep IV. (?)      
  Parennefer Vennefer Tutanchamon; Aj II.; Haremheb      
  Nebua Haremheb      

19. dynastiaUpraviť

## Meno veľkňaza Panovník v jeho funkčnom období Datovanie Hrobka Poznámky
  Vepuauetmose Sethi I.      
  Nebneceru Cenri     Otec vezíra a veľkňaza Pasera.
  Nebuennenef Ramesse II.   TT157  
  Vennefer      
  Paser   TT106 Zastával tiež funkciu vezíra.
  Bakenchons I.   TT35 Doložený v 46. roku faraónovej vlády, bol veľkňazom 27 rokov.
  Ramu Rai Ramesse II., Merenptah   TT283 Brat Bakenchonsa I.
  Mahuhi        
  Minmose        

20. dynastiaUpraviť

## Meno veľkňaza Panovník v jeho funkčnom období Datovanie Hrobka Poznámky
  Bakenchons II. Setnachte; Ramesse III.      
  Vesermaatrenacht Ramesse III., 26. rok      
  Ramessenacht I. Ramesse IV., 1. rok až Ramesse IX., 2. rok   TT293  
  Nesamom       Koniec 20. dynastie, neisté poradie.
  Amenhotep Ramesse IX., 10. rok až Ramesse X. alebo Ramesse XI.   TT293  
  Ramessenacht II. Ramesse XI.      
  Panehesi     Bol tiež hlavným správcom (vicekráľom) Núbie.
  Hrihor     Pôvodne veliteľ egyptského vojska.
  Pianchi     Tiež pôvodne veliteľ egyptského vojska.

21.–23. dynastiaUpraviť

## Meno veľkňaza Panovník v jeho funkčnom období Datovanie Hrobka Poznámky
  Cheperchaure‑setepenamon Pinodžem I. Nesbanebdžed I. 1070–1032   Pôvodne vezír a hlavný veliteľ vojsk faraóna Nesbanebdžeda I.
  Masaharta 1054–1045   Syn Pinodžema I. Slúžil aj ako hlavný veliteľ vojsk.
  Džedchonsiuefanch 1046–1045   Syn Pinodžema I.
  Mencheperre II. 1045–992    Syn Pinodžema I. Slúžil aj ako hlavný veliteľ vojsk.
  Nesbanebdžed II. Amenemope, Osorkon Starší a Siamon 992–990   Mencheperreho syn.
  Pinodžem II.   990–969   Syn Mencheperreho II.
  Pasbachaenniut III.   976–944   Možno totožný s Pasbachaenniutom II.
  Iupuat Šešonk I. 944–924   Syn Šešonka I.
  Hedžcheperre‑setepenre Šešonk II. Takelot I. 877–875   Syn Osorkona I.
  Iuuelot 890–877   Syn Osorkona I.
  Nesbanebdžed III. Takelot I. 884–874   Syn Osorkona I.
  Hedžcheperre‑setepenamon Harsieset I. Osorkon II. 874–860   Syn Šešonka II.
  Harsieset II.   ~874    
  Nimlot (II.) (Namilt)        
  Vesermaatre Osorkon III.        
  Hedžcheperre‑setepenre Takelot II.        

25.–26. dynastiaUpraviť

## Meno veľkňaza Panovník v jeho funkčnom období Datovanie Hrobka Poznámky
  Horemachet Taharka; Tanutamon 704–660   Šabakov syn.
  Harachebi Psammetik I. 660–644   Horemachetov syn.
  Anchnesneferibre Psammetik II. 595–560   Manželka boha Amona, ktorá zastávala aj funkciu Amonovho veľkňaza.
  Nitokris II. Ahmose II. 560–550   Dcéra Ahmoseho II.
  Nespautitauej   312–311    
  Veseruer   281–277    

ReferencieUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článkov High Priests of Amun na anglickej Wikipédii a Hoherpriester des Amun na nemeckej Wikipédii.

Pozri ajUpraviť

LiteratúraUpraviť

 • Aldred, Cyril (1991), Akhenaten: King of Egypt, London: Thames & Hudson, ISBN 9780500276211 
 • Bieber, M. L. (1977), „Hoherpriester des Amun“, Lexikon der Ägyptologie, II, Wiesbaden 
 • Breasted, James Henry (2001), Ancient Records of Egypt, 2, University of Illinois Press, ISBN 9780252069741 
 • Clayton, Peter (1994), Chronicle of the Pharaohs, London: Thames & Hudson, ISBN 9780500050743 
 • Dodson, Aidan; Hilton, Dyan (2004), The Complete Royal Families of Ancient Egypt, London: Thames & Hudson, ISBN 9780500051283 
 • Quirke, Stephen; Spencer, Jeffrey (2001), The British Museum Book of Ancient Egypt, ISBN 9780500279021 
 • Kitchen, Kenneth A. (1996), Rammeside Inscriptions, Translated & Annotated, Translations, III, Blackwell Publishers, ISBN 9780631184287 

Externé odkazyUpraviť