Vedecká práca (činnosť)

Vedecká práca je práca, ktorá sa uskutočňuje v priebehu získavania vedeckých poznatkov.

Činnosť, ktorá si vyžaduje preštudovanie doterajšieho stavu poznania veci, ktorej sa vedecká práca týka. Na základe tohoto štúdia má táto práca objasniť poznatky, na ktoré je možné na základe pokroku a výsledkov relevantrých experimentov alebo teórií aplikovať vedeckú nadstavbu alebo korektúru poznatkov. Následné je potrebné tieto výsledky experimentov alebo teórií komunikovať v príslušnej akademickej komunite. Väčšinou sa tým chápe publikovať v relevantnom vedeckom časopise, či inej publikácií, alebo na vedeckej konferencii, ako je zvykom v danom vednom odbore.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.