Vedenie

rozlišovacia stránka

Vedenie môže byť:

 • od slovesa viesť:
  • všeobecne: usmerňovanie
  • v ekonomike, pedagogike a pod.:
   • usmerňovanie, riadenie, vychovávanie, druh cieľového ovplyvňovania spočívajúci v trvalom bezprostrednom pôsobení subjektu vedenia na objekt vedenia zameranom na to, aby objekt vedenia dospel k cieľu, ktorý si predsavzal subjekt vedenia (napr. navigácia, vedenie ľudí a pod.), pozri napr. vedenie ľudí
   • skupina alebo úrad ľudí, ktorí vedú, pozri vedenie (skupina ľudí)
  • v športe a podobne: vedúce postavenie
  • manie na starosti, spravovanie, pozri napr. vedenie účtu, vedenie účtovníctva
  • usmerňovanie pohybu dopravného prostriedku (auta), nástroja a podobne
  • v technike:
   • rozvádzanie, prenos
   • fyzická spravidla relatívne dlhá spojnica technických zdrojov a podobne:
    • v podobe rúr, pozri rúrové vedenie
    • relatívne dlhé zariadenie (aj jednotlivý kábel) na prenos elektrickej energie; sústava vodičov, pozri elektrické vedenie
    • relatívne dlhé zariadenie (aj jednotlivý kábel) na prenos elektrických signálov; pozri napr. telefónne vedenie
  • v strojárstve: presne opracované rovinné plochy (rôzneho) vhodného tvaru, po ktorých sa priamočiaro pohybujú iné súčiastky, pozri vedenie (strojárstvo)
 • od slovesa vedieť:
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.