O inom význame slova vexillum pozri zástavica.

Vexillum alebo vexilum (lat. vexillum = zástava, vlajka) je vo vexilológii každý textilný identifikačný znak a tiež súhrnné pomenovanie pre vlajku, zástavu, koruhvu, štandardu a podobne [1] (synonymum vexila v tomto ponímaní je slovo zástava - resp. zastarano prápor - v širšom zmysle [2]).

Rímske vexillum

V minulosti to bol rímsky prápor štvorcového tvaru, ktorý označoval kohortu. [1]

Opis rímskeho vexilla

upraviť

Na vexille bola vyšitá skratka názvu kohorty (napríklad Cohors V Callaecorum Lucensium mala skratku COH V LUC), prípadne aj obrázok nejakého zvieraťa, ktoré bolo symbolom danej kohorty. Na žŕdke, cez ktorú bolo vexillum zhora prevlečené, sa mohli nachádzať pokované kožené pásy, podobne ako na opasku cingulum militiae. Vexillum bolo uviazané na dlhej kopiji hasta a niesol ho vexillarius.

Referencie

upraviť
  1. a b VRTEL, Ladislav. Štátne symboly Slovenskej republiky. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2010. 181 s. ISBN 978-80-224-1132-5.
  2. Pozri zdroje v článku zástava (rozlišovacia stránka).