Zástava (rozlišovacia stránka)

Zástava alebo nesprávne [1][2] či zastarano [3][4] [bohemizmus] prápor môže byť vo vexilológii:

 • v užšom zmysle: druh vexila (opak vlajky) [5][6][7][8], pozri zástava
 • v širšom zmysle: súhrnné označenie pre zástavu v užšom zmysle, vlajku, štandardu, koruhvu a pod. [9][10][11][12][8], synonymum: vexilum , pozri vexilum

Zástava môže byť aj bohemizmus znamenajúci:

Zdroje upraviť

 1. prápor. In: Krátky slovník slovenského jazyka, 2003 dostupné online
 2. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; ŠALING, Samo; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovenčina bez chýb. 1. vyd. Veľký Šariš : SAMO, 1998. ISBN 809675243X. S. 266.
 3. Slová zástava, vlajka, prápor, štandarda ako termíny. In: Slovenský reč, 1948, č. 7-8, S. 262-263 [1]
 4. prápor. In: Slovník slovenského jazyka, 1959-1968. dostupné online
 5. Zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
 6. FRAJDL, J., ZÁLABSKÝ, J. Vexilologie. Pedagogická fakulta Hradec Králové, 1989. S. 97, 108, 110
 7. GÁLIS, Tomáš. Erb, vlajka, zástava, koruhva - Rozhovor s Ladislavom Vrteľom, správcom Heraldického registra SR, tajomníkom Heraldickej komisie MV SR a autorom štátneho znaku.. .týždeň (Bratislava: W PRESS), 2010-08-22. Dostupné online [cit. 2018-05-28]. ISSN 1336-653X.
 8. a b Fahne. In: Brockhaus - die Enzyklopädie Digital. [CD-ROM] Mannheim: Bibliogr. Inst. und Brockhaus, 2003. ISBN 3-7653-9377-0
 9. zástava. In: Malá encyklopédia Slovenska. Bratislava: Veda, 1987. S. 630 (Poznámka: Vlajka je v texte uvedená ako "osobitný druh zástavy", štandarda takisto a koruhva aj ako "bojová zástava".)
 10. zástava, vlajka, štandarda. In: BELŠÍNKOVÁ, Otília, ed. et al. Malá slovenská encyklopédia. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 1993. ISBN 80-85584-12-3. s. 807, 781, 709
 11. vlajka, štandarda. In: Krátky slovník slovenského jazyka, 2003 dostupné online
 12. prapor, vlajka, standarta, korouhev. In:Příruční slovník jazyka českého. Praha: Státní nakladatelství, 1935-1957. dostupné online
 13. zástava. In: Slovník slovenského jazyka, 1959-1968. dostupné online
 14. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; ŠALING, Samo; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovenčina bez chýb. 1. vyd. Veľký Šariš : SAMO, 1998. ISBN 809675243X. S. 376.
 15. BETÁKOVÁ, V. Zástava srdca? In: Kultúra slova, 11, 1977, č. 5, S. 173-174 [2]
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.