Vietove vzťahy (iné názvy: Vietove formuly, Vietove vzorce, zovšeobecnená Vietova veta, súvis medzi koreňmi a koeficientmi algebrickej rovnice) sú vzorce na vyjadrenie súvisu medzi koreňmi polynómu a jeho koeficientmi.

Všeobecný prípad upraviť

Vietove vzťahy znejú:

Ak je daný polynóm  

a x1, x2, ... xn sú jeho korene (nulové body), potom:

 

Príklad: Kvadratická rovnica upraviť

Ak je daná všeobecná kvadratická rovnica  , potom:

 
 

Externé odkazy upraviť