Viliam Chorváth

MUDr. Viliam Chorváth (* 11. apríla 1915, Bodorová – † 15. júla 1974 Bratislava) bol popredný, medzinárodne uznávaný cievny chirurg a univerzitný profesor.

Vo výskumnej a klinickej praxi sa venoval problémom všeobecnej a brušnej chirurgie, neurochirurgie, endokrinnej, cievnej a rekonštrukčnej chirurgie. V rokoch 1945 – 1948 počas študijného pobytu vo Francúzsku a Belgicku spolupracoval so zvučnými menami európskej chirurgie. S profesorom Fontainom napríklad v roku 1949 popísal nové cievne ochorenie arteriolitídu (zápal tepien). Na študijnom pobyte v ZSSR v roku 1960 zbieral vedomosti od najlepších tamojších chirurgov. V roku 1953 ako prvý v Československu úspešne realizoval cievnu transplantáciu, do chirurgickej praxe zaviedol viacero nových operačných metód. Prvý upozornil na spastické poúrazové uzavretie ciev. Dospel k cenným záverom v liečbe Raynaudovej choroby (záchvatovitá bledosť prstov rúk vyvolaná chladom alebo duševným napätím, mimoriadna precitlivenosť stien prstových tepien na chlad a napätie).

Ako prvý v Československu uviedol do praxe operáciu podľa Ogneva a upozornil na možnosť embolektómie (chirurgické odstránenie embolu, napríklad krvnej zrazeniny). Je autorom hodnotných štúdií z abdominálnej (brušnej) chirurgie, neurochirurgie, autorom okolo 100 štúdií a článkov v domácich a zahraničných odborných časopisoch.

V roku 1939 Viliam Chorvát vyštudoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a do roku 1944 bol lekárom chirurgického oddelenia Štátnej nemocnice v Trnave. Zúčastnil sa na ilegálnom protifašistickom odboji, bol aktívnym účastníkom SNP. V dobe od 2. 9. do 21. 10. 1944 pôsobil v Dobšinej vo vojenskej poľnej nemocnici Zdravotnej správy 1. čs. armády na Slovensku ako jej veliteľ a chirurg. Liečilo sa v nej 250 pacientov. Po obsadení Dobšinej Nemcami, pôsobil v poľnej nemocnici v Čiernej Lehote. Od roku 1945 pôsobil na I. chirurgickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v roku 1971 sa stal jej prednostom. Od roku 1951 bol zástupcom vedúceho, od roku 1970 vedúcim katedry chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je laureátom Národnej ceny (1950) a nositeľom vysokých vojenských ocenení (Čs. vojenská medaila za zásluhy I. stupňa, Čs. vojnový kríž 1939...)

Bol členom Francúzskej chirurgickej spoločnosti, Francúzskej flebologickej spoločnosti, Proktologickej spoločnosti latinských krajín, Medzinárodnej angiologickej spoločnosti a Collége Francaise de Pathologie Vasculaire.

ZdrojUpraviť

  • TASR, Kto je Kto na Slovensku 1969.