PhDr. Viliam Plevza, DrSc. (*1934) je bývalý stranícky historik, od roku 1980 univerzitný profesor (Filozofická fakulta UK), organizátor historickej vedy v ČSSR, od 1980 akademik SAV a od 1982 ČSAV. Zaoberal sa dejinami revolučného robotníckeho hnutia, komunistickej strany a novšími politickými dejinami Česko-Slovenska, od roku 1969 riaditeľ Ústavu dejín KSS (od r. 1971 premenovaného na Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS). Po novembri 1989 vlastník súkromnej galérie Galéria Excelent v Bratislave. Od 1978 člen Predsedníctva SAV. V rokoch 1976-1986 kandidát ÚV KSS a od r. 1986 člen UV KSS. V rokoch 1977, 1980, 1985 získal Národnú cenu SSR. V roku 1984 Rad práce a 1985 získal štátnu cenu Klementa Gottwalda.

Dielo upraviť

 • Revolučné hnutie zemerobotníkov na Slovensku v rokoch 1929-1938. I. Zv. (Práca, Bratislava 1960)
 • KSČ a roľnícka otázka na Slovensku (spoluautor) (SVPL, Bratislava 1961)
 • Revolučné hnutie zemerobotníkov na Slovensku v rokoch 1933-1938. II. Zv. (Práca, Bratislava 1963)
 • Davisti v revolučnom hnutí (SVPL, Bratislava 1965)
 • KSČ a revolučné hnutie na Slovensku 1929–1938 (SAV, Bratislava 1965)
 • Vladimír Clementis (spoluautor) (SVPL, Bratislava 1968)
 • Československá štátnosť a slovenská otázka v politike KSČ (Práca, Bratislava 1972)
 • Víťazný február (Obzor, Bratislava 1972)
 • Vladimír Clementis (spoluautor) (II. vyd., Pravda, Bratislava 1972)
 • Z dejín Komunistickej strany Československa (spoluautor) (Orbis, Bratislava 1972)
 • Boj KSČ za marxisticko-leninské riešenie národnostnej otázky (Obzor, Bratislava 1973)
 • Revoluční odkaz Slovenského národního povstání (Práce, Praha 1974)
 • Revolučný odkaz Slovenského národného povstania (Smena, Bratislava 1974)
 • Večný plameň (spoluautor) (Smena, Bratislava 1974)
 • Veľký odkaz (spoluautor) (Pravda, Bratislava 1974)
 • 55. výročie vzniku Komunistickej strany Československa (Pressfoto, Bratislava 1975)
 • Revoluce v nástupu (spoluautor) (Praha, ÚV Nár. fronty ČSSR 1975)
 • Revolúcia v nástupe (spoluautor) (Bratislava, Obzor 1975)
 • Za nový stát Čechů a Slováků (Horizont, Praha 1975)
 • Prezident medzi nami. Prvá oficiálna návšteva generálneho tajomníka ÚV KSČ a prezidenta ČSSR Gustáva Husáka v SSR (Pressfoto, Bratislava 1976)
 • Trvalé hodnoty. Zv. I. - Proti kapitálu (Pravda, Bratislava 1976)
 • Trvalé hodnoty. Zv. II. - Zápas za socialistické pomery (Pravda, Bratislava 1976)
 • Víťazná revolúcia (spoluautor) (Obzor, Bratislava 1977)
 • Vítězný únor (spoluautor) (Horizont, Praha 1977)
 • História československej súčasnosti (SPN, Bratislava 1978)
 • Historie československé současnosti (Horizont, Praha 1978)
 • Vítězný únor (spoluautor) (II. vyd., Horizont, Praha 1978)
 • História československej súčasnosti (SPN, Bratislava 1979)
 • Národnostná politika KSČ a česko-slovenské vzťahy (Práca, Bratislava 1979)
 • Proti fašizmu za národné oslobodenie (spoluautor) (Veda, Bratislava 1979)
 • Slovenská inteligencia v komunistickom hnutí (spoluautor) (1921-1938) (Pravda, Bratislava 1979)
 • Dejinné poučenie (spoluautor) (Pravda, Bratislava 1980)
 • Inšpirujúce dejiny (Tatran, Bratislava 1981)
 • Zápas o dnešok (Obzor, Bratislava 1982)
 • Socialistické premeny Československa (Pravda, Bratislava 1983)
 • Povstalecká história (spoluautor) (Tatran, Bratislava 1984)
 • Slovenská socialistická republika (spoluautor) (Veda, Bratislava 1984)
 • Slovenské národné povstanie 1944. Počiatok národnej a demokratickej revolúcie v Československu (Horizont, Praha 1984)
 • Slovenské národné povstanie - začiatok národnej a demokratickej revolúcie v Československu (Práca, Bratislava 1984)
 • Večný plameň (spoluautor) (Martin, Osveta 1984)
 • Povstalecká história (spoluautor) (II. vyd., Tatran, Bratislava 1985)
 • Kořeny současnosti (Mladá fronta, Praha 1986)
 • Verní zostaneme (Tatran, Bratislava 1986)
 • Zápas o budúcnosť. KSČ na čele budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti (Pravda, Bratislava 1986)
 • Februárová história (Smena, Bratislava 1988)
 • Rok osemnásty (Smena, Bratislava 1988)
 • Roky prelomu. 1945-1948 (Tatran, Bratislava 1988)
 • O povstaní (Smena, Bratislava 1989)
 • Vzostupy a pády: Gustáv Husák prehovoril (Tatrapress, Bratislava 1991)