Vincent Blaho

Vincent Blaho[1] (maď. Blaho Vincze;[2] Blahó Vince) bol uhorský rehoľník františkánskej rehole, teológ a náboženský spisovateľ.

Vincent Blaho
Rod. menoBlaho Vincze / Blahó Vince
Narodenie18. storočie
Úmrtie18. storočie
Profesiateológ, náboženský spisovateľ

Študoval na rehoľných školách a získal doktorát z teológie. Pôsobil v kláštoroch v Kecskeméte, KošiciachTrnave. Zaoberal sa dejinami františkánskej rehole v Uhorsku. Tlačou vyšli jeho kázne.[1][2]

Personálna bibliografiaUpraviť

  • Egyházi beszédek. Kassa, 1774.
  • Alföldi Magyarországnak.... Nagyszombat, 1775.

ReferencieUpraviť

  1. a b Mináč, Vladimír, ed. (1986), „Blaho, Vincent“, Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990), I. zväzok. A – D, Martin: Matica slovenská, str. 261 
  2. a b Szinneyi, József, ed. (1891), „Blaho Vincze“, Magyar írók. Élete és munkái, I. (Aachs–Bzenszki), Budapest: Hornyánszky, str. 1095-1096