Viroid je organizmus menší než vírusy a im príbuzný, tvorený RNA (ribonukleovou kyselinou). Spôsobuje infekčné ochorenia podobné virózam a obeťami sú rastliny, zväčša divo rastúce a tropické. Prvý objavený patogénny viroid je PSTVd (z angl. potato spindle tuber viroid), ktorý napáda zemiaky a spôsobuje ich vretenovitý tvar. Kompletný genóm viroidu PSTVd je zložený z 359 nukleotidov, cyklické RNA-molekuly iných viroidov obsahujú od 250 do 400 nukleotidov. Množenie viroidov prebieha v jadrách napadnutých buniek hostiteľa. Viroidy sú jedny z najjednoduchších živých bytostí, nachádzajú sa na hranici s neživou prírodou – sú totiž zložené len z cyklických nukleových molekúl.

Američan Theodor Otto Diener, objaviteľ prvého viroidu (roku 1971)
PSTviroid.png